Katedra Zarządzania w Przemyśle - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Zarządzania w Przemyśle

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Anna Lis
    Anna Lis dr hab. inż.
    Kierownik katedry

    Anna Lis od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Przemyśle, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2005 r. otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007...

Pracownicy