Politechnika Gdańska - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Politechnika Gdańska

Pełnione funkcje

Rektor

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
  Krzysztof Wilde prof. dr hab. inż.
  Rektor

  Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach...

Pełnomocnik Rektora PG ds. Artystycznych

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. sztuki Jan Buczkowski
  Jan Buczkowski prof. dr hab. sztuki
  Pełnomocnik Rektora PG ds. Artystycznych

Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania

 • Zdjęcie użytkownika dr Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka
  Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka dr
  Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania

  Uzyskała, z wynikiem bardzo dobrym, tytuł magistra na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Praca magisterska pt. „Zbiory swojskie i dzikie w R3” była z  dziedziny topologia geometryczna. Równolegle ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim „Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki”. W 2001 roku uzyskała na Politechnice Poznańskiej tytuł doktora nauk matematycznych. Praca doktorska pt. „Iteracje monotoniczne...

Pełnomocnik Rektora PG ds. Bałt. Fest. Nauki PG

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński
  Ryszard Jan Barczyński dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora PG ds. Bałt. Fest. Nauki PG

  Ryszard Jan Barczyński (ur. 24 czerwca 1957 roku w Gdańsku), polski naukowiec, inżynier, specjalista z dziedziny fizyki ciała stałego i elektronicznych technik pomiarowych. W 1976 roku uzyskał maturę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Studia wyższe ukończył w 1981 roku w Instytucie Fizyki Politechniki Gdańskiej w specjalności fizyki ciała stałego, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. Od 1981...

Koordynator Rektora PG ds. Realizacji Proj. CDIO

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Wojciech Toczek
  Wojciech Toczek dr hab. inż.
  Koordynator Rektora PG ds. Realizacji Proj. CDIO

Pełnomocnik Rektora PG ds. Zag.Przestrz.Kamp.PG

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
  Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.
  Pełnomocnik Rektora PG ds. Zag.Przestrz.Kamp.PG

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...

Pełnomocnik Rektora ds.akredytacji międzynarodowej

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krystian Zawadzki
  Krystian Zawadzki dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds.akredytacji międzynarodowej

Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
  Michał Mrozowski prof. dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich

Pełnomocnik Rektora ds.bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
  Jerzy Ejsmont prof. dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds.bezpieczeństwa wewnętrznego

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z ESA i POLSA

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
  Edmund Wittbrodt prof. dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z ESA i POLSA

Pełnomocnik Rektora ds.wsp.akad.z Chińską Rep.Ludo

 • Zdjęcie użytkownika dr Magdalena Popowska
  Magdalena Popowska dr
  Pełnomocnik Rektora ds.wsp.akad.z Chińską Rep.Ludo

  Dr Magdalena Popowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie wykłada Organization Science i Entrepreneurship. Od wielu lat odpowiedzialna jest za programy wymiany, podwójnych dyplomów i inne działania internacjonalizacyjne. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Międzynarodowych i Kontaktów z Otoczeniem, aktualnie jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. międzynarodowych....

Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Jaskólski
  Marcin Jaskólski dr inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej

  Studiował na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską pt. "Analiza zastosowań technologii ogniw paliwowychw energetyce", realizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki. W tym samym rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania...

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi
  Mohammad Hossein Ghaemi dr inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

  Mohammad Hossein Ghaemi (ur. 1967), adiunkt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO) PG w Katedrze Automatyki i Energetyki. Jest absolwentem Uniwersytetu Teherańskiego z zakresu mechaniki ciała stałego, a także PG na kierunku Oceanotechnika. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych na PG w 2004 roku. Od 1995 roku pracuje na WOiO PG i prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w zakresie automatyki okrętowej i energetyki,...

Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
  Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.
  Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju

  Dariusz Mikielewicz – urodził się 6 lutego 1967 roku w Gdańsku, w 1985r. zdał pomyślnie egzaminy wstępne na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 roku na specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Zainteresowania pracą naukową skłoniły go do podjęcia badań na University of Manchester na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej (Mechanical and Nuclear Engineering Department)...

Prorektor ds. Nauki

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
  Sławomir Milewski prof. dr hab. inż.
  Prorektor ds. Nauki

  Sławomir Milewski, urodzony w 1955 r. w Pucku (woj. pomorskie), ukończył w 1979 r. studia magisterskie na kierunku Chemia, w specjalności Chemia i Technologia Organiczna, na Wydziale Chemicznym PG. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego w 1984 r., został zatrudniony na macierzystym wydziale w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, początkowo na stanowisku naukowo-technicznym, a od r. 1986 jako nauczyciel akademicki. W 1985 r. uzyskał...

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Dzida
  Marek Dzida dr hab. inż.
  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Pełnomocnik Rektora ds. żeglarstwa

  Urodził się 6 sierpnia 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PG. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem...

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
  Janusz Nieznański prof. dr hab. inż.
  Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

  Urodził się w 1957 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1981). W  1990 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2015 r. tytuł profesora. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od ukończenia studiów. Jego zainteresowania naukowe obejmują sterowanie, diagnostykę, modelowanie i symulację układów energoelektronicznych i napędowych,...