Politechnika Gdańska - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Politechnika Gdańska

Pełnione funkcje

Rektor

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
  Krzysztof Wilde prof. dr hab. inż.
  Rektor Rektor

  Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach...

Pełnomocnik Rektora PG ds. Artystycznych

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. sztuki Jan Buczkowski
  Jan Buczkowski prof. dr hab. sztuki
  Pełnomocnik Rektora PG ds. Artystycznych

Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania

 • Zdjęcie użytkownika dr Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka
  Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka dr
  Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania

  Uzyskała, z wynikiem bardzo dobrym, tytuł magistra na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Praca magisterska pt. „Zbiory swojskie i dzikie w R3” była z  dziedziny topologia geometryczna. Równolegle ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim „Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki”. W 2001 roku uzyskała na Politechnice Poznańskiej tytuł doktora nauk matematycznych. Praca doktorska pt. „Iteracje monotoniczne...

Pełnomocnik Rektora PG ds. Bałt. Fest. Nauki PG

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Ryszard Jan Barczyński
  Ryszard Jan Barczyński dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora PG ds. Bałt. Fest. Nauki PG

  Ryszard Jan Barczyński (ur. 24 czerwca 1957 roku w Gdańsku), polski naukowiec, inżynier, specjalista z dziedziny fizyki ciała stałego i elektronicznych technik pomiarowych. W 1976 roku uzyskał maturę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Studia wyższe ukończył w 1981 roku w Instytucie Fizyki Politechniki Gdańskiej w specjalności fizyki ciała stałego, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. Od 1981...

Pełnomocnik Rektora PG ds. Zag.Przestrz.Kamp.PG

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
  Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.
  Pełnomocnik Rektora PG ds. Zag.Przestrz.Kamp.PG Pełnomocnik Rektora PG ds. Zag.Przestrz.Kamp.PG

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...

Pełnomocnik Rektora ds.akredytacji międzynarodowej

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krystian Zawadzki
  Krystian Zawadzki dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds.akredytacji międzynarodowej

Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
  Michał Mrozowski prof. dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich

Pełnomocnik Rektora ds.bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
  Jerzy Ejsmont prof. dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds.bezpieczeństwa wewnętrznego

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z ESA i POLSA

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
  Edmund Wittbrodt prof. dr hab. inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z ESA i POLSA

Pełnomocnik Rektora ds.wsp.akad.z Chińską Rep.Ludo

 • Zdjęcie użytkownika dr Magdalena Popowska
  Magdalena Popowska dr
  Pełnomocnik Rektora ds.wsp.akad.z Chińską Rep.Ludo

  Dr Magdalena Popowska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie wykłada Organization Science i Entrepreneurship. Od wielu lat odpowiedzialna jest za programy wymiany, podwójnych dyplomów i inne działania internacjonalizacyjne. W latach 2008-2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. Międzynarodowych i Kontaktów z Otoczeniem, aktualnie jest Pełnomocnikiem Dziekana ds. międzynarodowych....

Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Jaskólski
  Marcin Jaskólski dr inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej

  Studiował na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską pt. "Analiza zastosowań technologii ogniw paliwowychw energetyce", realizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki. W tym samym rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania...

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi
  Mohammad Hossein Ghaemi dr inż.
  Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

  Mohammad Hossein Ghaemi (ur. 1967), adiunkt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (WOiO) PG w Katedrze Automatyki i Energetyki. Jest absolwentem Uniwersytetu Teherańskiego z zakresu mechaniki ciała stałego, a także PG na kierunku Oceanotechnika. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych na PG w 2004 roku. Od 1995 roku pracuje na WOiO PG i prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w zakresie automatyki okrętowej i energetyki,...

Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
  Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.
  Prorektor d/s Organizacji i Rozwoju

  Dariusz Mikielewicz – urodził się 6 lutego 1967 roku w Gdańsku, w 1985r. zdał pomyślnie egzaminy wstępne na Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 roku na specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Zainteresowania pracą naukową skłoniły go do podjęcia badań na University of Manchester na wydziale mechanicznym i energetyki jądrowej (Mechanical and Nuclear Engineering Department)...

Prorektor ds. Nauki

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
  Sławomir Milewski prof. dr hab. inż.
  Prorektor ds. Nauki

  Sławomir Milewski, urodzony w 1955 r. w Pucku (woj. pomorskie), ukończył w 1979 r. studia magisterskie na kierunku Chemia, w specjalności Chemia i Technologia Organiczna, na Wydziale Chemicznym PG. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego w 1984 r., został zatrudniony na macierzystym wydziale w Katedrze Technologii Leków i Biochemii, początkowo na stanowisku naukowo-technicznym, a od r. 1986 jako nauczyciel akademicki. W 1985 r. uzyskał...

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Dzida
  Marek Dzida dr hab. inż.
  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Pełnomocnik Rektora ds. żeglarstwa

  Urodził się 6 sierpnia 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PG. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem...

Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
  Janusz Nieznański prof. dr hab. inż.
  Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

  Urodził się w 1957 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1981). W  1990 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2015 r. tytuł profesora. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od ukończenia studiów. Jego zainteresowania naukowe obejmują sterowanie, diagnostykę, modelowanie i symulację układów energoelektronicznych i napędowych,...