Politechnika Gdańska - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Politechnika Gdańska

Pełnione funkcje

Rektor

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
  Krzysztof Wilde prof. dr hab. inż.
  Rektor

  Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach...

Pełnomocnik Rektora PG ds. Artystycznych

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. sztuki Jan Buczkowski
  Jan Buczkowski prof. dr hab. sztuki
  Pełnomocnik Rektora PG ds. Artystycznych

Prorektor ds. Nauki

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
  Janusz Smulko prof. dr hab. inż.
  Prorektor ds. Nauki

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

Prorektor ds. Organizacji

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
  Janusz Cieśliński prof. dr hab. inż.
  Prorektor ds. Organizacji

  Urodził się 15 kwietnia 1954 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1978), z którą związał całe swoje życie zawodowe. W 1986 r. obronił doktorat, w 1997 r. – habilitację, w 2006 r. – uzyskał tytuł profesora. Pełnił funkcje prodziekana ds. nauki Wydziału Mechanicznego przez dwie kadencje (2002–2008) oraz kierownika: Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego (2002–2006), Katedry Ekoinżynierii i...

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Marek Dzida
  Marek Dzida dr hab. inż.
  Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

  Urodził się 6 sierpnia 1953 r. w Bielsku-Białej. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. W 1983 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 2001 r. – doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na PG. Pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia WOiO (1996–2002) oraz dziekana (2005–2012). Od 2010 r. jest kierownikiem...