Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki

Filtry

wszystkich: 63

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
 • Bez matematyki kariery nie zrobisz
  Publikacja

  IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz. Efekty wsparcia EFS w rozwijaniu kompetencji kluczowych w województwie pomorskim” odbyło się w dniach 26-27 marca 2015 r. i stanowiło kontynuację spotkań z cyklu „Bez matematyki kariery nie zrobisz” organizowanych na Politechnice Gdańskiej od 2006 r. Tegoroczne Seminarium było jednym z kluczowych wydarzeń ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu....

 • Dlaczego warto uczyć się matematyki?
  Publikacja

  - Rok 2015

  „Matematyka, jako wyraz myśli ludzkiej, odzwierciedla czynną wolę, kontemplacyjny rozum i dążenie do doskonałości estetycznej. Jej podstawowymi elementami są: logika i intuicja, analiza i konstrukcja, uogólnianie i indywidualizowanie. Różne tradycje podkreślały różne spośród tych aspektów, jednak tylko gra tych przeciwstawnych sił, walka o ich syntezę stanowi o żywotności, użyteczności i ogromnym znaczeniu matematyki” – cytat ten...

 • ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym
  Publikacja

  Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów – otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji

  Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian zarówno na poziomie myślenia o dydaktyce akademickiej, jak i o metodach jej rozwoju. 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej druga edycja Konferencji „e Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Wśród ponad 120 uczestników Konferencji mieliśmy przyjemność gościć między innymi przedstawicieli ponad dwudziestu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji
  Publikacja

  Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej II Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” („e-Technologies in Engineering Education”). Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, przedstawiano przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kuchnia edukacyjna – czym skorupka za młodu nasiąknie...
  Publikacja

  W praktyce nauczyciela akademickiego oczekujemy łatwych, tanich i szybkich przepisów, które pomogą nam motywować studentów do nauki. Przemiany w szkolnictwie, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, oraz nowe technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głęboki przełom we współczesnym społeczeństwie. Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian na poziomie myślenia zarówno...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Motywowanie uczestników MOOC-ów

  Od roku 2012, tj. od czasu powstania masowych otwartych kursów online (MOOC), uczestniczyło w nich kilkadziesiąt milionów osób. Wiele czynników wpływa na ich popularność. Jednym z nich jest na pewno to, że kursanci mogą za darmo uczyć się z materiałów przygotowanych przez wykładowców najsławniejszych szkół wyższych. Kolejnym, prawdopodobnie najistotniejszym, jest motywujące środowisko edukacyjne, zbudowane z założeniami...

 • Studencka przestrzeń modelowania matematycznego, czyli nowy budynek CNMiKnO
  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2015

  W ramach projektu „Inżynier Przyszłości” powstał nowy budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość zintegrowany w jedną całość z Centrum Nanotechnologii B. To kolejny element nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej Politechniki Gdańskiej zbudowany w oparciu o najnowsze technologie ICT i wyposażony w nowoczesne narzędzia modelowania matematycznego i wizualizacji danych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wskaźniki jakości kształcenia wynikające z realizacji strategii Politechniki Gdańskiej
  Publikacja

  W roku akademickim 2013/2014 w ramach prac Uczelnianej Komisji Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadzona została analiza słabych i mocnych stron wydziałów i centrów w obszarach związanych z różnymi aspektami kształcenia. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono przede wszystkim brak korelacji pomiędzy słabymi stronami uczelni, wskazanymi w opracowaniu „Podstawowe cele i zadania strategiczne rozwoju Politechniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wspomaganie zajęć dydaktycznych z matematyki na kierunkach technicznych kursem e-Learningowym"

  W artykule przedstawiono doświadczenia w zakresie wspomagania przedmiotu matematyka na pierwszym roku studiów inżynierskich kursem e-learningowym. Wykonano analizę wyników testów przeprowadzonych podczas e-zajęć. Przedstawiono również wyniki ankiet ewaluacyjnych obrazujących stosunek studentów do wprowadzania kształcenia matematyki z wykorzystaniem blended learning.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczelni technicznych
  Publikacja

  Książka jest całościowym opracowaniem na temat rachunku prawdopodobieństwa. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia pomocne w opanowaniu podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystykę zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego wraz z parametrami, którymi można je opisać. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną ilustrowaną rozwiązanymi przykładami zadań, ponadto na końcu każdego rozdziału zamieszczono...

 • Kształcenie inżyniera czy usługa edukacyjna, czyli KRK w praktyce
  Publikacja

  System szkolnictwa wyższego w Polsce przechodzi obecnie szereg zmian związanych z wdrażaniem Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Zostały one przygotowane w ramach Procesu Bolońskiego i przyjęte w 2005 roku na konferencji w Bergen. Uchwalona w ubiegłym roku ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, w ślad za ustaleniami unijnymi wprowadza szereg zmian w organizacji i prowadzeniu procesu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2011
 • Presja demograficzna – wyzwanie czy porażka
  Publikacja

  Trwający od 1990 roku dynamiczny rozwój polskiego szkolnictwa wyższego był wynikiem przemian ustrojowych oraz utrzymującego się niemal piętnaście lat wyżu demograficznego. Rozpoczęcie procesu umasowienia szkolnictwa wyższego w Polsce było zapewne wynikiem nie tylko długotrwałego demograficznego wyżu, ale i zwiększenia aspiracji edukacyjnych Polaków (efektem czego był również rosnący odsetek osób zdających egzamin maturalny)....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wizualizacje w nauczaniu matematyki
  Publikacja

  Cały czas aktualizowana wiedza jest niezbędnym czynnikiem, który pozwala na poruszanie się we współczesnym świecie. Tylko nowoczesna edukacja jest dzisiaj w stanie zapewnić awans cywilizacyjny młodzieży. Jak widać, dostęp do mediów i właściwe stosowanie nowych technologii są niezwykle istotne nie tylko ze względu na wykorzystanie ich w procesie podnoszenia jakości i uatrakcyjniania kształcenia. Studenci nie mający możliwości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
 • Jakość i efekty kształcenia, a kolejne etapy procesu Bolońskiego
  Publikacja

  Kraje uczestniczące w procesie bolońskim od lat poszukują fundamentalnych wartości i dobrych praktyk związanych z jakością kształcenia. Zapewnienie jakości w szkolnictwie wyższym nie jest problemem wyłącznie europejskim. Na całym świecie obserwuje się coraz większe zainteresowanie tą tematyką, co jest odzwierciedleniem zarówno gwałtownego rozwoju szkolnictwa wyższego, jak i związanych z nim kosztów jakimi obciążone jest z tego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym