Prorektor ds. organizacji - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prorektor ds. organizacji

Filtry

wszystkich: 12

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
 • Kultura jakości – teoria a praktyka
  Publikacja

  Celem artykułu jest wskazanie występowania rozbieżności pomiędzy definiowanymi oczekiwaniami a rzeczywistym postrzeganiem kultury jakości przez członków społeczności w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz zachęcenie do promowania działań oddolnych, wspomagających zapewnienie i doskonalenie jakości we wszystkich obszarach aktywności uczelni.

  Pełny tekst w portalu

 • Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP – rok od akredytacji
  Publikacja

  W 2018 roku odbyła się instytucjonalna ocena Politechniki Gdańskiej pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA). W jej wyniku we wrześniu 2018 r. uczelnia otrzymała prawo posługiwania się przez okres 5 lat znakiem EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme). Po roku od uzyskania akredytacji EUA-IEP Uczelnia...

  Pełny tekst w portalu

 • PG przykładem dobrych praktyk w zakresie Strategii HR4R dla czeskiego uniwersytetu w Zlinie
  Publikacja

  Przedstawiciele czeskiego uniwersytetu w Zlinie (Tomas Bata University, UTB) gościli na Politechnice Gdańskiej w dniach 24–25 września 2019 r. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk PG i wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Instytut Centrum Systemów Polimerowych UTB uzyskał prawo posługiwania się wyróżnieniem HR na początku 2019...

  Pełny tekst w portalu

 • Postęp i problemy z wdrażaniem strategii HR4R

  Perspektywiczne zarządzanie instytucjami wymusza zmiany w ich polityce personalnej w kierunku świadomego działania na rzecz kapitału ludzkiego. Politechnika Gdańska (PG), wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, wpisuje się idealnie w ten nurt.

  Pełny tekst w portalu

 • Wyróżnienie HR Excellence in Research dla PG na następne 3 lata
  Publikacja

  W listopadzie 2019 r. Komisja Europejska przekazała decyzję o utrzymaniu i przedłużeniu prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR dla Politechniki Gdańskiej na następne trzy lata, uznając realizację Strategii HR4R PG za systematyczną i zgodną z opisem w planie działań, zaś same działania za cechujące się wysoką jakością.

  Pełny tekst w portalu

2018
 • Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP dla PG
  Publikacja

  Politechnika Gdańska 10 września 2018 r. pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) i uzyskała prawo do posługiwania się prestiżowym wyróżnieniem EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme). EUA oceniało PG pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią oraz wewnętrznej kultury jakości....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej

  Politechnika Gdańska realizuje projekt Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (POWER 3.5) dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr. Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku. Instytucją pośredniczącą...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2016
 • Dlaczego Politechnika Gdańska nie uzyskuje oceny wyróżniającej w akredytacji PKA?
  Publikacja

  Publikacja stanowi analizę uwag w ocenie instytucjonalnej pięciu wydziałów PG, sformułowanych przez Zespoły Oceniające PKA w raportach z wizytacji na Politechnice Gdańskiej w latach 2011–2015. Sformułowano zalecenia dla PG, których wdrożenie mogłoby wpłynąć na poprawę jakości kształcenia na wydziałach, a długofalowo przyczynić się do uzyskanie oceny wyróżniającej w akredytacji PKA.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Podsumowanie prac UKZJK w kadencji 2012–2016, zestawienia statystyczne

  Publikacja stanowi podsumowanie prac Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG (UKZJK) w kadencji 2012-2016. Zawiera zestawienia statystyczne, w tym liczby zespołów roboczych i oceniających UKZJK, zgłaszanych wniosków potrzeby wprowadzenia zmian projakościowych, jak również analizę zachowania użytkowników strony internetowej UKJZK: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2010
2006