Wydział Ekonomiczny - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydział Ekonomiczny

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria
  • Rok
  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2017
  • Pomiar produktywności działalności dydaktycznej polskich uczelni technicznych
    Publikacja

    Celem podjętych badań było oszacowanie poziomu zmian produktywności 18 wyż szych szkół technicznych w zakresie działalności dydaktycznej w latach 2010–2015 za pomocą indeksu Malmquista. Do badania wykorzystano nieradialny indeks Malmquista SBM oraz nieradialny indeks Malmquista SBM z niepożądanymi efektami. W celach porównawczych badania zostały przeprowadzone dla dwóch alternatywnych zestawień zmiennych, różniących się jedynie...

    Pełny tekst do pobrania w portalu