Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Pełnione funkcje

Dziekan

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek
  Jerzy Wtorek prof. dr hab. inż.
  Dziekan

  Jerzy Wtorek uzyskał tytuł magistra inżyniera w 1976 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, a stopień doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, odpowiednio w 1986 i 2004 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2016 r. Jego zainteresowania dotyczą nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia, elektrycznych (aktywnych i pasywnych) właściwości...

Prodziekan ds. kształcenia

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Paweł Raczyński
  Paweł Raczyński dr inż.
  Prodziekan ds. kształcenia

  Paweł Raczyński ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1977 r. podjął pracę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej na stanowisku asystenta. W 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami konstrukcji systemów sterowania oraz diagnostyki technicznej, w szczególności...

Prodziekan ds. badań

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Piotr Płotka
  Piotr Płotka dr hab. inż.
  Prodziekan ds. badań

  Piotr Płotka otrzymał tytuł zawodowy magistra inżyniera w 1976 r., a stopień doktora w dyscyplinie elektronika w 1985 r. – nadane przez Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2008 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, także w dyscyplinie elektronika, nadany przez Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie. Od 1977 r. pracował w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a od 1981...

Prodziekan ds. organizacji studiów

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Stefański
  Jacek Stefański dr hab. inż.
  Prodziekan ds. organizacji studiów

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, natomiast w 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005–2009 był również zatrudniony w Instytucie Łączności, Państwowym...

Prodziekan ds. współpracy i promocji

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Paweł Czarnul
  Paweł Czarnul dr hab. inż.
  Prodziekan ds. współpracy i promocji

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki
  Maciej Niedźwiecki prof. dr hab. inż.
  Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Rak
  Jacek Rak dr hab. inż.
  Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

  Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania...

Kierownik Studiów Doktoranckich