Wydział Elektrotechniki i Automatyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Pełnione funkcje

Dziekan

 • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski
  Roman Śmierzchalski prof. dr hab. inż.
  Dziekan

  Urodził się w 1956 r. w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1979). W  1989 r. uzyskał stopień doktora, w roku 1999 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2014 tytuł profesora. W latach  1980–2009 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2009 jest r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują: sterowanie i automatykę,...

Prodziekan ds. nauki

Prodziekan ds. studenckich

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Maciej Łuszczek
  Maciej Łuszczek dr hab. inż.
  Prodziekan ds. studenckich

  Urodził się w 1967 r. w Gdyni. Tytuł magistra inżyniera podstawowych problemów techniki w zakresie fizyki technicznej uzyskał na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej w 1991 r. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W 1999 r. uzyskał stopień doktora, a w  2015 r. – doktora habilitowanego...

Prodziekan ds. rozwoju

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Andrzej Augusiak
  Andrzej Augusiak dr inż.
  Prodziekan ds. rozwoju

  Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu...

Prodziekan ds. organizacji studiów

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn
  Mirosław Wołoszyn dr hab. inż.
  Prodziekan ds. organizacji studiów

  Urodził się 18 marca 1963 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od 1987 r. pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą lokalizacji i identyfikacji obiektów ferromagnetycznych...

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Kierownik Studiów Doktoranckich