Waldemar Affelt - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym

  - Rok 2009

  Na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz ustawodawstwa polskiego omówiono pojęcie rozowju zrównoważonego w odniesieniu do zasobów dziedzictwa kultury. Przedstawiono metodykę zabytkoznawczej analizy wartościującej - waloryzacji technicznego dobra kultury. Wartości tworzą dwa zbiory: w. kulturalne: tożsamość społeczna, autentyczność, integralność, w. historyczna, w. artystyczna, unikatowość; w. społeczno-ekonomiczne: potencjał...

 • Wartości dziedzictwa techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  Podano przesłanki metodyczne waloryzacji zasobów dziedzictwa techniki obejmującej dziesięć kryteriów ustalonych na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz koncepcji ogólnej rozwoju zrównoważonego, a szczególnie - wtórnego użytkowania substancji budowlanej, w tym zabytkowej.

 • Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  - Rok 2008

  Omówiono genezę pojęcia ''dziedzictwo techniki'' oraz wskazano jego związki z ideą rozwoju zrównoważonego w czasach deindustrializacji. Wskazano potrzebę nowego podejścia do waloryzacji zasobów tego dziedzictwa oraz przedstawiono szczegłowo interpretację wartości tożsamości społecznej oraz autentyczności i integralności. Wskazano niedostatki w kształceniu konserwatorskim, które pomija zagadnienie zabytków techniki, tak różnych...

wyświetlono 1454 razy