Waldemar Kamrat - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor zwyczajny

Miejsce pracy
Budynek Wydz. Elektr.
pokój 308 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 21 76
E-mail
waldemar.kamrat@pg.edu.pl

Wybrane publikacje

 • Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa

  • M. Bartosik
  • W. Kamrat
  • M. Każmierkowski
  • W. Lewandowski
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • A. Strupczewski
  • S. Adam

  - Przegląd Elektrotechniczny - 2016

  W artykule dokonano przegl ą du aktualnych technologii magazynowania energii elektrycznej oraz zestawiono uzyskiwane parametry w aspekcie zastosowa ń w zasobnikach systemowych. Przedstawiono studium mo ż liwo ś ci magazynowania energii z odnawialnych ź róde ł energii (O Ź E) w zasobnikach akumulatorowych i elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Omówiono tak ż e mo ż liwo ś ci wykorzystania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej

  • M. Bartosik
  • W. Kamrat
  • M. Każmierkowski
  • W. Lewandowski
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • S. Andrzej
  • S. Adam

  - Przegląd Elektrotechniczny - 2016

  W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, polityk ę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na wspólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej i sieci inteligentnych z systemem krajowym, dla zwrotu energii odzyskiwanej z systemów elektromechanicznych do zasilającej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wytwarzanie energii elektrycznej - diagnoza i terapia

  • M. Bartosik
  • W. Kamrat
  • M. Każmierkowski
  • W. Lewandowski
  • P. Maciej
  • T. Peryt
  • T. Skoczkowski
  • A. Strupczewski
  • A. Szeląg

  - Przegląd Elektrotechniczny - 2016

  W artykule przeanalizowano stan i dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 299 razy