Waldemar Magda - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 26

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
 • Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi
  Publikacja

  - Rok 2020

  Jednym z głównych zadań projektanta budowli morskiej jest poprawne uwzględnienie kombinacji oddziaływań takich czynników jak: falowanie, prądy morskie, wiatr, zjawiska sejsmiczne. Innym istotnym elementem jego pracy jest zagwarantowanie spełnienia warunków stateczności budowli poprzez umiejętną analizę współoddziaływania środowiska morskiego i budowli morskiej z jednoczesnym interaktywnym projektowaniem geometrii budowli oraz doborem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019
Rok 2018
 • Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania
  Publikacja

  - Rok 2018

  Oto książka, z której projektant systemów rurociągów podmorskich oraz osoby odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na budowę takich rurociągów dowiedzą się jak wyznaczyć: • parametry transportowanego medium w miejscu jego tłoczenia do rurociągu, podczas przepływu na trasie i podczas odbioru w miejscu przeznaczenia przy uwzględnieniu procesów zachodzących między medium, rurociągiem i otaczającym środowiskiem morskim, • parametry geometryczne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2017
Rok 2014
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
 • Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Książkę poświęcono zasadom projektowania rurociągów podmorskich dalekiego zasięgu, transportujących ropę naftową lub gaz ziemny z podmorskich złóż do baz lądowych. W książce znajdują się rozdziały dotyczące: - podstawowych cech fizykochemicznych ropy naftowej i gazu ziemnego, - sposobów określania średnicy wewnętrznej i grubości ścianki rurociągu, - metod obliczania strat ciśnienia i zmian temperatury przesyłanego medium...

 • Symulacja zjawiska stopniowego wypierania zagłębionego rurociągu podmorskiego z dna w wyniku cyklicznego obciążenia hydrodynamicznego.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Generacja cyklicznej siły wyporu hydrodynamicznego, działającej na rurociąg podmorski zagłębiony w dnie i spowodowanej oddziaływaniem falowania powierzchniowego na dno morskie. Wyniki badań laboratoryjnych, w małej skali, stopniowego wypierania rurociągu z podłoża gruntowego w kierunku powierzchni dna. Próba numerycznego symulowania procesu pionowego przemieszczania się rurociągu w gruncie, z wykorzystaniem metody elementów rozdzielnych.

Rok 2003
 • Rozwiązanie równania konsolidacji jednowymiarowej metoda kroku losowego.
  Publikacja

  Opisano metodę kroku losowego jako jeden z możliwych sposobów rozwiązania równania różniczkowego dyfuzji bez źródła. Korzystając z analogii zjawisk dyfuzji i konsolidacji, przedstawiono rozwiązanie równania jednowymiarowej konsolidacji gruntu nawodnionego metoda kroku losowego. Na podstawie wyników przykładowych obliczeń przeprowadzono analizę wpływu podstawowych parametrów procesu symulacyjnego na jakość rozwiązania.

Rok 1998
 • Wave-induced pore pressure oscillations in sandy seabed sediments
  Publikacja

  - Rok 1998

  Pracę poświęcono zagadnieniu wywoływania cyklicznych oscylacji ciśnieniacieczy porowej w piaszczystym gruncie dna morskiego w wyniku oddziaływania progresywnego falowania powierzchniowego. Dokonano szerokiego przeglądu i analizy istniejących teorii ciśnień cieczy porowej z punktu widzenia skom- plikowania opisu matematycznego zachowania się ośrodka wodno-gruntowego. Wyprowadzono dwuwymiarowe rozwiązanie analityczne i...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 1511 razy