Włodzimierz Zieniutycz - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Design of Dual-Polarized and Scanned-Beam Microstrip Antenna Arrays Operating in Microwave Frequency Range

  Praca doktorska

  dr inż. Izabela Słomian - Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie - 2019

 • Opracowanie wielowrotnikowych układów wzbudzenia promienników systemów ultraszerokopasmowych

  Praca doktorska

  dr inż. Marek Grzegorz Nowakowski - Politechnika Białostocka - 2019

 • Makromodele w analizie problemów quasi-periodycznych i wielkoskalowych metodą różnic skończonych

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Zastosowanie metody powierzchniowych równań całkowych w rozwiązywaniu zagadnień elektromagnetycznych z bryłami dielektrycznymi zanurzonymi w uwarstwionych ośrodkach zamkniętych

  Praca doktorska

  dr inż Bartosz Bieda - Politechnika Wrocławska - 2015

 • Modelowanie elektromagnetyczne i charakteryzacja własności dyspersyjnych materiałów oraz struktur

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Bartłomiej Salski - Politechnika Warszawska - 2015

 • Bezprzewodowy system diagnostyczny

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Zenon Syroka - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 2014

 • Techniki sprzętowe i algorytmiczne do wspomagania numerycznej analizy zagadnień elektromagnetyzmu metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Giętkie i elastyczne anteny i układy antenowe pracujące w obecności ośrodka stratnego

  Praca doktorska

  dr inż. Tomasz Maleszka - Politechnika Wrocławska - 2013

 • Nowe metody strojenia filtrów mikrofalowych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Jerzy Julian Michalski - Politechnika Gdańska - 2013

 • Wykorzystanie nowych technologii materiałowych do optymalizowania własności anten i mikrofalowych linii zasilających

  Praca doktorska

  dr inż. Przemysław Andrzej Górski - Politechnika Wrocławska - 2013

 • Efektywna analiza światłowodów fotonicznych metodą różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Badanie struktur falowych zawierających układy metalizowanych obiektów cylindrycznych

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2007

 • Planarne i konforemne zintegrowane układy antenowe z macierzą Butlera jako siecią formowania wielu wiązek. Analiza, projektowanie i badania eksperymentalne

  Praca doktorska

  dr inż. Krzysztof Wincza - Politechnika Wrocławska - 2007

 • Badanie ferrytowego przesuwnika fazy magnesowanego polem poprzecznym skrzyżowanym

  Praca doktorska

  dr inż. Mateusz Mazur - Przemysłowy Instytut Telekomunikacji - 2007

wyświetlono 1400 razy