Wojciech Majewski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 11

  • Kategoria
  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2009
  • Mechanism of the fatigue cracks development in bearing slide layer

    Na podstawie literatury przedstawiono wybrane problemy dotyczące powiązania wytrzymałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych ze strukturą i charakterystyką materiału tworzącego warstwę ślizgową panwi.W szczególności analizowano mechanizm inicjacji i propagacji pęknięć zmęczeniowych jako zależną nie tylko od wzorca obciążenia dynamicznego, lecz również od geometrii i struktury warstwy ślizgowej.Wyróżniono dwa typy pęknięć: strukturalne...

Rok 2008
Rok 2007
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
  • Experimental verification of MWO bearing machine
    Publikacja

    Przedstawiono wyniki weryfikacji doświadczalnej nowego stanowiska przeznaczonego do badań wytrzymałości zmęczeniowej warstwy powierzchniowej łożysk ślizgowych. Badano dwu- i trójwarstwowe cienkościenne panwie ślizgowe. Warstwa nośna wykonana była ze stopu CuPb30. W wariancie trójwarstwowym występowała powłoka ze stopu PbSnCu. Przedstawiono przykłady zaobserwowanych pęknięć zmęczeniowych. Maszyna MWO okazała się w pełni przydatna...

wyświetlono 259 razy