Laboratorium wielkoprądowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Laboratorium wielkoprądowe

 

Laboratorium wielkoprądowe

Opis

Laboratorium wielkoprądowe przeznaczone do wykonywania prób probierczych aparatury, osprzętu oraz urządzeń elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Laboratorium jest wyposażone w urządzenia probiercze dużej mocy:
- transformatory zwarciowe, umożliwiające
przeprowadzanie prób wytrzymałości zwarciowej,
- transformatory zwarciowe, umożliwiające
przeprowadzanie prób obciążalności prądowej oraz prób łukoodporności,
- transformatory grzejne umożliwiające
przeprowadzanie prób nagrzewania prądemo natężeniu do 4 kA.

Przeznaczenie

Laboratorium służy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz wykonywania testów aparatury, osprzętu oraz urządzeń elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Usługi badawcze mogą obejmować badania konstruktorskie oraz badania specjalne między innymi następujących aparatów i urządzeń:
- rozdzielnic, łączników, uziemników, bezpieczników,
ograniczników przepięć, przekładników, osprzętu kablowego i liniowego,
- innych urządzeń i elementów wyposażenia sieci i stacji
elektroenergetycznych.

Parametry badań

 • Próby zwarciowe: w układzie 3 fazowym – prądem krótkotrwałym
  wytrzymywanym 40 kA 1s, szczytowym wytrzymywanym 100 kA; w układzie 2 fazowym – prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 63 kA 1s, szczytowym wytrzymywanym 150 kA,
 • Próby wielkoprądowe oraz badania łukoodporności: w układzie
  3-fazowym – prądy do ok. 10 kA, napięcia ok. 3-15 kV; w układzie 2 fazowym – prądy do ok. 1,7 kAi napięcia do ok. 24 kV,
 • Prób nagrzewania prądem ciągłym przemiennym 50 Hz do do 4 kA.

Dodatkowe możliwości

 • Badania konstruktorskie przekładników prądowych
  i napięciowych oraz określanie klas dokładności.
 • Badania i opinie, ekspertyzy dotyczące urządzeń
  niskiego i średniego napięcia: próby działania, próby konstruktorskie, określanie parametrów znamionowych, badania sprzętu ochronnego.

Usługi towarzyszące

 • Wykłady, kursy i szkolenia specjalistyczne
  w zakresie nisko i średnio napięciowej aparatury łączeniowej, techniki łączenia, przetworników pomiarowych, techniki wysokich napięć, diagnostyki aparatury elektroenergetycznej.

Słowa kluczowe