Zdzisław Kowalczuk - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Automatyczne Konstruowanie Ekstraktorów Cech w Problemach Klasyfikacji

  Praca doktorska

  Jerzy Dębski - WETI PG

 • Symulacja Komputerowa w Analizie i Projektowaniu Złożonych Systemów Sterowania

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz - Nagroda PAN

 • Znaczenie Informatyki Kognitywnej w Wybranych Klasach Systemów Informacyjnych - Advances in Cognitve Information Systems

  Praca habilitacyjna

  dr Lidia Ogiela - WETI PG

 • Niezawodność i Bezpieczeństwo Złożonych Systemów Technicznych - Reliability and Safety of Complex Technical Systems and Processes: Modeling – Identification – Prediction – Optimization

  Praca habilitacyjna

  dr Joanna Soszyńska-Budny - Polish Academy of Science

 • Optymalizacja alokacji modułów programistycznych w rozproszonym systemie szkolenia wojskowego

  Praca doktorska

  Artur Zacniewski - WETI PG

 • The Particle Method for Simulation of Self-Organization Phenomena

  Praca doktorska

  - WETI PG

 • Metoda Optymalizacji Produkcji dla Linii Przepływowej bez Przestojów na Przykładzie Automatu Galwanizerskiego

  Praca doktorska

  Rafał Gisko - Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • Automatyzacja Procesu Analizy Odręcznych Schematów Blokowych i Oceny Estetyki

  Praca doktorska

  - WETI PG

 • Discrete Optimization with Interval Data. Minmax Regret and Fuzzy Approach

  Praca habilitacyjna

  Adam Kasperski - Polish Academy of Science

 • Zastosowanie Algorytmów Wykorzystujących Inteligencję Roju w Problemach Sterowania

  Praca doktorska

  Jarosław Kacerka - Politechnika Łódzka, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • Metody Redukowania Zniekształceń Kołysania i Drżenia Dźwięku

  Praca magisterska

  Przemysław Maziewski - WETI PG

 • Odporne Algorytmy Regulacji Predykcyjnej w Warunkach Niepewności Modelu

  Praca doktorska

  Krzysztof Sztyber - WETI Politechnika Warszawska

 • Modelowanie Właściwości Elektrycznych Mięśnia Sercowego w Warunkach Niedokrwienia

  Praca doktorska

  Krzysztof Grzęda - WETI PG

 • Modelling and Estimation Strategies for Fault Diagnosis of Non-Linear Systems

  Praca habilitacyjna

  dr Marcin Witczak - University of Zielona Góra, Institute of Control and Computer Science

 • System Lokalizacji dla Niewidomych, oparty na Nawigacji Satelitarnej i Zliczeniowej

  Praca doktorska

  Szymon Ceranka - WETI PG

 • Identification and Fault Detection of Non-linear Dynamic Systems

  Praca doktorska

  Marcin Witczak - Uniwersytet Zielonogórski

 • Optymalizacja Sygnału Testującego dla Potrzeb Identyfikacji Modeli Procesów Biologicznych i Medycznych

  Praca doktorska

  - WETI PG

 • Analiza Strat w Systemach Dystrybucji Gazu Ziemnego

  Praca doktorska

  Paweł Słomiński - WETI PG

 • Zastosowanie Nieklasycznego Rachunku Operatorów do Identyfikacji Liniowych Układów Dynamicznych - Wydawnictwo

  Praca habilitacyjna

  dr Hubert Wysocki - IBS, Polska Akademia Nauk

 • Model Rozproszonej Diagnostyki Systemowej z Wykorzystaniem Metod Sztucznej Inteligencji

  Praca doktorska

  Tomasz Dziubich - WETI PG

 • Odporne Algorytmy Optymalnego i Inteligentnego Sterowania Systemem Nieliniowym w Czasie Rzeczywistym

  Praca doktorska

  dr Mariusz Pauluk - Nagroda PAN

 • On Control Problems for Jump Linear Systems

  Praca habilitacyjna

  dr. hab. Adam Czornik - Nagroda PAN

 • Realizacje Cyfrowe Algorytmów Sterowania i Filtracji. Błędy Zmiennoprzecinkowe i Zaokrąglenia Współczynników

  Praca habilitacyjna

  dr Zbigniew Świder - Politechnika Śląska

 • Szeregowanie Zadań Metodami Kolorowania Grafów

  Praca habilitacyjna

  - Wydział ETI PG

 • Wykorzystanie Półanalitycznych Algorytmów Splotowych w Syntezie Filtrów Pracujących z Czasem Dyskretnym

  Praca doktorska

  - Wydział ETI PG

 • Specjalne Filtry Dyskretne o Skończonej Odpowiedzi Impulsowej i ich Zastosowania do Kwadraturowej Modulacji i Demodulacji

  Praca habilitacyjna

  - Wydział ETI

 • Discretization Methods for Control Systems Design

  Praca doktorska

  Perry Anthony Blackmore - Australian National University, Research School of Physical Sciences

 • Metody Optymalizacyjne w Syntezie Układów Cyfrowych - wydawnictwo

  Praca habilitacyjna

  dr Marian Ligmanowski - Instytutu Łączności

 • Automatyzacja Projektowania Kształtu Urządzeń Mechanicznych na Podstawie Wymagań Funkcjonalnych, przy Wykorzystaniu Obiektowo – Regułowego Systemu Ekspertowego

  Praca doktorska

  Cezary Żrodowski - Wydział ETI PG

 • Digital Structures for High-Speed Signal Processing - Wydawnictwo

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Jadwiga Balicka

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Piotr Ostalczyk

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Antoni Żochowski

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr hab. inż. Adam Czornik

wyświetlono 6998 razy