Ziemowit Suligowski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Modelowanie parametrów jakości wody w systemach dystrybucji

  Praca doktorska

  mgr. inż. Tomasz Herczyk - Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej - 2020

 • Opracowanie probabilistycznych modeli opadów maksymalnych w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry

  Praca doktorska

  mgr inż. Marcin Wdowikowski - Politechnika Wrocławska - 2020

 • Analiza hietogramów deszczów do modelowania kanalizacji

  Praca doktorska

  mgr inż. Katarzyna Wartalska - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej - 2019

 • Wspomaganie podejmowania decyzji w gospodarce wodami opadowymi

  Praca doktorska

  mgr Sabina Kordana - Politechnika Rzeszowska - 2019

 • Wpływ technologii oczyszczania na redukcję potencjału eutrofizującego ścieków komunalnych

  Praca doktorska

  mgr. inż. Michał Preisner - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie - 2019

 • Zastosowanie zbiorników retencyjnych do regulacji przepływu w sieciach kanalizacyjnych

  Praca doktorska

  mgr inż. Kamil Pluta - Politechnika Częstochowska - 2019

 • Opinia członka komisji osiągnięcie - cykl publikacji "Ocena zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego"

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Janusz Rusek - Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków - 2018

 • Procesy w usuwaniu manganu, amoniaku i arsenu z wód podziemnych oraz możliwość jednoczesnego ich usuwania

  Praca habilitacyjna

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 2017

 • Optymalizacja innowacyjnych zbiorników w kanalizacji ogólnospławnej

  Praca doktorska

  dr inż. Agnieszka Stec - Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków - 2013

 • Modelowanie odprowadzania z Bałtyku związków biogennych na przykładzie azotu i fosforu ogólnego

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Mieczysław Ostojski - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska - 2012

 • Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania oraz eksploatacji

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Dariusz Kowalski - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska - 2012

 • Retencja zbiornikowa i sterowanie dopływem ścieków do oczyszczalni

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Daniel Słyś - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska - 2011

 • Generatory syntetycznych szeregów opadowych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Paweł Licznar - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska - 2010

 • Metodyka prognozowania stanu technicznego sieci kanalizacyjnej

  Praca doktorska

  dr inż. Andrzej Raganowicz - Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej - 2010

 • Długookresowe zmiany specjacji metali ciężkich w osadach ściekowych utylizowanych w złożach trzcinowych

  Praca doktorska

  - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 2007

 • Badania nad zastosowaniem geowłóknin do przeciwdziałania kolmatacji w procesie infiltracji

  Praca doktorska

  dr inż. Ewa Burszta - Adamiak - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska - 2005

 • Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Marian Kulbik - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 2004

 • Wpływ indywidualnego opomiarowania na wielkość jednostkowego wskaźnika zapotrzebowania wody w mieszkalnictwie

  Praca doktorska

  dr inż. Antoni Olsiński - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - 1996

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Maciej Mrowiec - 2021

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Barbara Tchórzewska - Cieślak - 2019

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  prof. dr hab. inż. Elena Neverova - Dziopak - 2017

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Daniel Słyś - 2017

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Elena Neverova - Dziopak - 2013

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr hab. inż. Elena Neverova – Dziopak - 2012

wyświetlono 3338 razy