Zygfryd Domachowski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Mohammad Ghaemi

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2004-06-08 przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • Mohammad Sohrabian

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1999-09-14 przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • Adam Krzemiński

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1998-06-09 przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 • Stefan Pacyński

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1994-09-16 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 • Adam Sobkowiak

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1993-04-16 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 • Grzegorz Bugała

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1989-03-17 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 • Eligiusz Mieloszyk

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1988-11-24 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN

 • Julian Skiba

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1984-05-16 przez Politechnika Poznańska

 • Cezary Orlikowski

  Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1981-12-14 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Lista recenzowanych prac

 • Rozwinięcie metody uderzenia hydraulicznego do pomiaru natężenia przepływu w rurociągach wielkogabarytowych

  Praca doktorska

  dr inż Waldemar Janicki - Instytut Maszyn Przepływowych PAN - 2013

 • metoda neuronowego modelowania wzorców sprawnej pracy parowych bloków energetycznych diagnozowanych cieplnie on-line

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Analisis numerico y experimental del flujo y transporte de calor en alabes de turbina de gas con pelicula de enfriamiento

  Praca doktorska

  dr Julio Teloxa Reyes - Universidad Autonoma del Estado de Morelos - 2011

 • Analisis de la distibucion de esfuerzos termomecanicos en un alabe de turbina de gas

  Praca doktorska

  dr Candelario Bolaina Torres - Universidad Autonoma del Estado de Morelos - 2010

 • Estudio del sistema de contra presion por alto flujo en desdesfogue de la C.H. Zimapan

  Praca magisterska

  dr Hector Cid Sanchez - Universidad Autonoma del Estado de Morelos - 2009

 • Estudio de interaccion entre fluido y estructura de un rodete de turbina Francis

  Praca doktorska

  dr Miriam Flores Dominguez - Universidad Autonoma del Estado de Morelos - 2009

 • Experimentacion y simulacion de fracturas en alabes de la ultima etapa en turbinas de vapor

  Praca doktorska

  dr Jose Alfredo Rodriguez Ramirez - Universidad Autonoma del Estado de Morelos - 2009

 • Matenimiento predictivo mediante analisis de vibraciones en turbinas hidraulicas de la CH Caracol

  Praca magisterska

  dr Octavio Maldonado Perez - Universidad Autonoma del Estado de Morelos - 2008

 • Determinacion de fuerzas inducidas por flujo de vapor en turbinas

  Praca doktorska

  dr Juan Carlos Garcia Castrejon - Universidad Autonoma del Estado de Morelos - 2008

 • Dobór parametrów projektowych układów hybrydowych z ogniwem typu MCFC

  Praca doktorska

  dr inż. Jacek Sałaciński - Politechnika Warszawska - 2007

 • Metoda projektowania stopnia turbinowego z wykorzystaniem sieci neuronowych i algorytmów genetycznych

  Praca doktorska

  dr inż. Karol Tucki - Politechnika Gdańska - 2006

 • Wpływ regulacji naporu pędników śrubowych w dyszy na proces automatycznego sterowania ruchem statku głębinowego

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2004

 • Badanie układu wodorowej turbiny gazowej

  Praca doktorska

  dr inż Stanisław Kiryk - Politechnika Warszawska - 2002

 • Thermodynamical optimization of gas-steam combined cycles for large power stations

  Praca doktorska

  dr inż. Achim Kampka - Instytut Maszyn Przepływowych PAN - 2002

 • podnoszenie sprawności cieplnych układów turboparowych

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska - 2002

 • Eksperymentalne badania rozkładu ciśnienia w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbinowego

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2002

 • Synteza regulatorów ruchu statku z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych i sieci neuronowych

  Praca doktorska

  dr inż. Mirosław Tomera - Politechnika gdańska - 2001

 • Aktualne problemy projektowania, konstruowania i diagnostyki cieplnej turbin parowych

  Praca habilitacyjna

  prof. dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz - Politechnika Gdańska - 2000

 • Optymalizacja układów sterujących ruchem statku przy kwadratowych kryteriach jakości

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Adam Łozowicki - Politechnika Gdańska - 2000

 • Badania teoretyczne i doświadczalne łagodzenia uderzenia hydraulicznego zaworami odcinającymi i obejściowymi wirowych maszyn wodnych

  Praca habilitacyjna

  prof.dr hab. inż. Adam Adamkowski - Instytut Maszyn Przepływowych PAN - 1996

 • Dobór korzystnych wartości podstawowych parametrów projektowych stopni turbin cieplnych

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Śląska - 1996

 • Suboptymalny układ regulacji prędkości obrotowej dwusilnikowego zespołu napędowego statku

  Praca doktorska

  dr inż. Abderrachid Figuigui - Politechnika Gdańska - 1993

 • Weryfikacja wybranych współczynników eksperymentalnych procesu projektowania przepływowego turbin oparta o standardowe pomiary bloków energetycznych

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 1992

 • Wybór ekonomicznie uzasadnionej nominalnej temperatury wody chłodzącej skraplacz z uwzględnieniem zmiennych warunków ruchu blokur

  Praca doktorska

  dr inż. Jacek Dzierzgowski - Politechnika Gdańska - 1992

 • Analiza porównawcza różnych stopni uproszczeń modelu matematycznego przegrzewacza miiędzystopniowego - jako obiektu regulacji mocy turbiny parowej

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inż. Wiesław Próchnicki - Politechnika Gdańska - 1987

 • Identyfikacja eksperymentalna własności dynamicznych turbiny parowj

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 1982

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  - 2010

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  - 2009

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inż. Andrzej Gardzilewicz - 2005

wyświetlono 1126 razy