Zygmunt Paszota - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 44

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2017
 • O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym
  Publikacja

  - Rok 2017

  W silniku lub w układzie napędowym, wielkość strumienia mocy rośnie w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy. Straty energetyczne i sprawność energetyczna silnika lub układu napędowego powinny być przedstawiane jako funkcje wielkości fizycznych niezależnych od strat. Takimi wielkościami są prędkość i obciążenie silnika. Jednakże obraz strumienia mocy w silniku lub w układzie napędowym jest przedstawiany w literaturze w...

Rok 2016
 • Energy losses in hydrostatic drive:Drive investigation method compatible with diagram of power increase opposite to the direction of power flow
  Publikacja

  - Rok 2016

  Energy losses and efficiency of drive motor must be presented as functions of physical quantities independent of losses in the motor. Such quantities are speed and load required by the driven device, changing in the drive operating field. Speed and load decide of the useful power and, in differentiated way, of kinds and values of losses in the motor. But energy losses and efficiency of drive motors are evaluated as functions of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • O strumieniu mocy w silniku lub w układzie napędowym
  Publikacja

  W silniku lub w układzie napędowym wielkość strumienia mocy rośnie w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu mocy. Straty energetyczne i sprawność energetyczna silnika lub układu napędowego powinny być przedstawiane jako funkcje wielkości fizycznych niezależnych od strat. Takimi wielkościami są prędkość i obciążenie silnika. Jednakże obraz strumienia mocy w silniku lub w układzie napędowym jest przedstawiany w literaturze w formie...

 • On power stream in motor or drive system
  Publikacja

  In a motor or in a drive system the quantity of power increases in the direction opposite to the direction of power flow. Energy losses and energy efficiency of a motor or a drive system must be presented as functions of physical quantities independent of losses. Such quantities are speed and load. But the picture of power stream in a motor or in a drive system is presented in the literature in the form of traditional Sankey...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
 • Driving a new perspective Professor Zygmunt Paszota, faculty of ocean engineering and ship technology, Gdansk University of Technology, Poland, explains a new approach to the Sankey Diagram for drive motors
  Publikacja

  The paper presents the necessity of replacing the traditional, commonly accepted but erroneous, Sankey diagram of power decrease in the direction of power flow by the diagram, proposed by the Author, of power increase in the direction opposite to the direction of power flow. The proposed view of losses and energy efficiency should be applied to all types of drive motors and drive systems. The presented proposals open a new perspective...

 • Losses and energy efficiency of drive motors and systems
  Publikacja

  Losses and energy efficiency of every drive motor must be presented as functions of physical quantities independent of losses in the motor. Such quantities are speed and load required by the machine or device driven by the motor, changing in the drive operating field. Speed and load of the motor decide of the instantaneous useful power of the motor and also in a differentiated way of kinds and values of losses occurring in the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Losses and energy efficiency of drive motors and systems
  Publikacja

  - Rok 2013

  Losses and energy efficiency of every drive motor must be presented as functions of physical quantities independent of losses in the motor. Such quantities are speed and load required by the machine or device driven by the motor, changing in the drive operating field. Speed and load of the motor decide of the instantaneous useful power of the motor and also in a differentiated way of kinds and values of losses occurring in the...

 • Method of determining the degree of liquid aeration in a variable capacity displacement pump
  Publikacja

  The Author concludes, that there is a possibility of determining a concrete value of the liquid aeration coefficient during the pump operation by finding such value of coefficient with which the increase of torque of mechanical losses is proportional to the indicated torque determined with a fixed value of increase of pressure in the pump working chambers. The fixed value of increase of pressure assumed in searching the liquid...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metoda określania stopnia zapowietrzenia cieczy w pompie wyporowej o zmiennej wydajności
  Publikacja

  Autor stwierdza, że istnieje możliwość określania konkretnej wartości współczynnika zapowietrzenia cieczy roboczej w trakcie pracy pompy poprzez znalezienie takiej wartości, przy której przyrost momentu strat mechanicznych w zespole konstrukcyjnym „komory robocze - wał” pompy jest proporcjonalny do momentu indykowanego w komorach roboczych pompy, określonego przy ustalonej wielkości przyrostu ciśnienia w komorach. Ustalona...

 • Straty i sprawność energetyczna silników i układów napędowych
  Publikacja

  Straty i sprawność energetyczna każdego silnika napędowego muszą być przedstawiane jako funkcje wielkości fizycznych niezależnych od występujących w silniku strat. Takimi wielkościami są prędkość i obciążenie wymagane przez napędzaną silnikiem maszynę lub urządzenie, zmieniające się w polu pracy napędu. Prędkość i obciążenie silnika decydują o chwilowej mocy użytecznej silnika oraz w zróżnicowany sposób o występujących w silniku...

 • Współczynniki strat energetycznych w elementach napędu hydrostatycznego
  Publikacja

  - Rok 2013

  W każdym układzie napędowym należy zastąpić obraz przepływu mocy opisany dotychczas powszechnie stosowanym wykresem Sankey’a spadku mocy zgodnego z kierunkiem przepływu mocy proponowanym przez autora wykresem wzrostu mocy w układzie przeciwnego do kierunku przepływu mocy. Należy więc opisywać straty i sprawność energetyczną a także pole pracy każdego silnika i układu napędowego jako zależne od wielkości fizycznych niezależnych...

Rok 2012
Rok 2011
 • Hydrostatic drives as safe and energy saving machines. The drive investigation method compatible diagram of power increase opposite to the direction of power flow
  Publikacja

  Projektanci i producenci napędu hydrostatycznego nie dysponują możliwością dokładnego określania jego sprawności energetycznej zmieniającej się szeroko w polu pracy napędzanego urządzenia a więc w pełnym zakresie zmiany prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego oraz lepkości zastosowanego czynnika roboczego. Dotyczy to zarówno określania strat i sprawności maszyn wyporowych (pompy i silnika hydraulicznego) zastosowanych w układzie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie stosowanej w napędzie hydrostatycznym
  Publikacja

  Przedstawiono modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych występujących w pompie o stałej teoretycznej wydajności qPt na obrót wału (o stałej teoretycznej objętości roboczej VPt) i o zmiennej geometrycznej wydajności qPgv na obrót wału (o zmiennej geometrycznej objętości roboczej VPgv). Modele mają służyć badaniom laboratoryjnym i symulacyjnym strat energetycznych w pompie umożliwiającym ocenę sprawności energetycznej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie wyporowej stosowanej w napędzie hydrostatycznym
  Publikacja

  - Rok 2011

  Przedstawiono modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych występujących w pompie o stałej teoretycznej wydajności qPt na obrót wału (o stałej teoretycznej objętości roboczej VPt) bądź o zmiennej geometrycznej wydajności qPgv na obrót wału (o zmiennej geometrycznej objętości roboczej VPgv). Modele mają służyć badaniom laboratoryjnym i symulacyjnym strat energetycznych w pompie umożliwiającym ocenę sprawności energetycznej...

 • Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne
  Publikacja

  Projektanci i producenci napędu hydrostatycznego nie dysponują możliwością dokładnego określania jego sprawności energetycznej zmieniającej się szeroko w polu pracy napędzanego urządzenia a więc w pełnym zakresie zmiany prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego oraz lepkości zastosowanego czynnika roboczego. Dotyczy to zarówno określania strat i sprawności maszyn wyporowych (pompy i silnika hydraulicznego) zastosowanych w układzie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne
  Publikacja

  - Rok 2011

  Projektanci i producenci napędu hydrostatycznego nie dysponują możliwością dokładnego określania jego sprawności energetycznej zmieniającej się szeroko w polu pracy napędzanego urządzenia a więc w pełnym zakresie zmiany prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego oraz lepkości zastosowanego czynnika roboczego. Dotyczy to zarówno określania strat i sprawności maszyn wyporowych (pompy i silnika hydraulicznego) zastosowanych w układzie...

 • Theoretical models of the torque of mechanical losses in the pump used in a hydrostatic drive
  Publikacja

  Przedstawiono modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych występujących w pompie o stałej teoretycznej wydajności qPt na obrót wału (o stałej teoretycznej objętości roboczej VPt) bądź o zmiennej geometrycznej wydajności qPgv na obrót wału (o zmiennej geometrycznej objętości roboczej VPgv). Modele mają służyć badaniom laboratoryjnym i symulacyjnym strat energetycznych w pompie umożliwiającym ocenę sprawności energetycznej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2004
 • The energy-time method of estimating the work of ships' main propulsion with hydrodynamic transmission.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie zasygnalizowano potrzebę, a zarazem problem badania układów napędowych (napędów głównych) statków ze śrubami nienastawnymi i nastawnymi oraz przekładniami hydrostatycznymi z pompami o zmiennej wydajności. Zaproponoano koncepcję badań energetycznych takich układów w celu ustalenia, które z tych rozwiązań napędów głównych statków może zapewnić większą sprawność takich napędów podczas ich pracy z różnymi naporami i prędkościami...

Rok 2002
 • Aspects nergtiques des transmissions hydrostatiques.
  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono podstawy teoretyczne, wyniki badań laboratoryjnych oraz algorytmy umożliwiające symulacyjne określanie sprawności energetycznej napędów i sterowań hydrostatycznych. Programy komputerowe, oparte na opracowanych przez autora zależnościach, umożliwiają określanie wpływu na sprawność energetyczną: struktury układu umożliwiającej zmianę prędkości silnika hydraulicznego, współczynników strat energetycznych w elementach...

 • Zachowanie energetyczne przekładni hydrostatycznej z pompą o zmiennej wydajności i z silnikiem o zmiennej chłonności na obrót.
  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono zachowanie energetyczne przekładni hydrostatycznej złożonej z pompy o zmiennej wydajności i z silnika hydraulicznego o zmiennej chłonności na obrót. Przyjęto, że zmiana prędkości silnika hydraulicznego odbywa się w dwóch etapach. W okresie zmiany wydajności pompy od zera do jej maksymalnej wydajności, silnik hydrauliczny pracuje przy maksymalnej chłonności na obrót aby sprostać maksymalnemu jego obciążeniu wynikającemu...

wyświetlono 592 razy