Publications starting with: A

Filters

total: 3376

clear

only 1000 results shown
 1. Alternative method for the synthesis of imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one—a substrate for the preparation of phosphodiesterase (5) inhibitors

  Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-ones, as isosteres of purine, are of interest for pharmaceutical research as potential substrates for the synthesis of cGMP-PDE5 inhibitors. We present a novel, alternative method for the synthesis of imidazotriazinones, that differs from the previously reported ones with respect to the method of construction of the triazinone ring in the molecule. The key step in our approach is condensation...
  • Full text in external service
 2. Augmented Reality for Privacy-Sensitive Visual Monitoring

  P. Szczuko - 2014
  The paper presents a method for video anonymization and replacing real human silhouettes with virtual 3D figures rendered on the screen. Video stream is processed to detect and to track objects, whereas anonymization stage employs fast blurring method. Substitute 3D figures are animated accordingly to behavior of detected persons. Their location, movement speed, direction, and person height are taken into account during the animation...
  • Full text in external service
 3. |Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych

  Coraz częstszym problemem zauważalnym podczas modernizacji lub przebudowy sieci transportowej miasta jest integrowanie środków transportu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa węzłów przesiadkowych umożliwiających lepszy dostęp do transportu publicznego. Niesie to za sobą skutki w postaci modyfikacji funkcjonowania linii transportu zbiorowego, co daje możliwość poszerzenia oferty przewozowej oraz efektywnego wykorzystania potencjału...
 4. A dithiocarbamate/thiuram disulfide redox system. The electrochemical, strutructural and chemical characteristics.Zesz. Nauk. P. Gdań.2003 Chemia z.51[Rozprawa habilitacyjna]

  M. Lieder - 2003
  Kolokwium habilitacyjne 03.03.2004 r.
 5. A non-quasi-static-signal MOSFET model for radio and microware frequencies including spreading gate resistances and capacitaces.

  Zaprezentowano nowy, spójny fizycznie nie-quasi-statyczny model małosygnałowy tranzystora MOS słuszny od 0 Hz aż do częstotliwości mikrofalowych. Scharakteryzowano właściwości nowego czterokońcówkowego modelu. Model został zweryfikowany eksperymentalnie aż do częstotliwości 27 GHz.
 6. A 0.5-V bulk-driven voltage follower / DC level shifter and its application in class AB output stage

  A simple realization of a 0.5-V bulk-driven voltage follower/DC level shifter, designed in a 0.18um CMOS technology is presented in the paper. The circuit is characterized by large input and output voltage swings, and a DC voltage gain close to unity. The DC voltage shift between input and output terminals can be regulated in a certain interval around zero, by means of biasing current sinks. An application of the proposed voltage...
  • Full text in external service
 7. A 27/26-approximation algorithm for the chromatic sum coloring of bipartitegraphs

  We consider the CHROMATIC SUM PROBLEM on bipartite graphs which appears to be much harder than the classical CHROMATIC NUMBER PROBLEM. We prove that the CHROMATIC SUM PROBLEM is NP-complete on planar bipartite graphs with Delta less than or equal to 5, but polynomial on bipartite graphs with Delta less than or equal to 3, for which we construct an O(n(2))-time algorithm. Hence, we tighten the borderline of intractability for this...
 8. A 3-dB coupler with UC-PBG structure

  Przedstawiono nową konstrukcję sprzęgacza z liniami paskowymi sprzężonymi szerokim bokiem oraz zmodyfikowaną warstwą metalizacji masy. Modyfikacja metalizacji polega na periodycznym wytrawieniu dwuwymiarowej struktury szczelin, nazywanej strukturą uniplanarnej zwartej przerwy fotonicznej (UC-PBG: Uniplanar Compact Photonic BandGap). Potwierdzono przewidywane wcześniej zjawisko spowolnienia fali oraz powiększenia wielkości sprzężenia...
 9. A 3D lattice model to describe fracture process in fibrous concrete

  Artykuł omawia wyniki modelowania procesu zarysowania w elementach betonowych zawierające stalowe włókna przy zastosowaniu dyskretnego modelu kratownicowego. Beton był modelowany na poziomie mezoskali z uwzględnieniem 5 faz: kruszywa, zaczynu cementowego, włókien i obu stref kontaktu. Obliczenia trójwymiarowe wykonano dla jednoosiowego rozciągania.
 10. A 3D-FEM mesh technique for fast analysis of waveguide problems containing rotatable tuning elements

  In this paper a meshing technique for 3D Finite Element Method is presented. It allows for fast analysis and optimization of the waveguide structures, which contain rotatable tuning elements. In the proposed procedure a thin layer of varying cylindrical mesh buffer is introduced in order to reuse unchanged mesh and FEM matrices in the rest of the domain.
  • Full text in external service
 11. A benchmark for particle shape dependence

  G. Combe, C. Nouguier-Lehon, E. Azéma, K. Szarf, B. Saint-Cyr, M. Chaze, F. Radjaï, P. Villard, J. Delenne, V. Richefeu, P. Sornay, C. Voivret, C. Cegeo - 2013
  Particle shape is a major parameter for the space-filling and strength properties of granular materials. For a systematic investigation of shape effect, a numerical benchmark test was set up within a collaborative group using different numerical methods and particles of various shape characteristics such as elongation, angularity and nonconvexity. Extensive 2D shear simulations were performed in this framework and the shear strength...
  • Full text in external service
 12. A bifunctional chimeric protein consisting of MutS and beta-galactoside

  Praca pokazuje konstrukcję DNA plazmidowego kodującego bifunkcjonalne białko chimeryczne złożone z MutS Thermus thermophilus i beta-galaktozydazy E.coli, optymalizację jego ekspresji i oczyszczania. Białko to testowano w metodzie wykrywania mutacji punktowych, wykorzystując kolorymetryczne mierzenie aktywności domeny reporterowej beta galaktozydazy.
  • Full text in external service
 13. A biochemical multi-species quality model of a drinking water distribution system for simulation and design

  Drinking Water Distribution Systems (DWDSs) play a key role in sustainable development of modern society. They are classified as critical infrastructure systems. This imposes a large set of highly demanding requirements on the DWDS operation and requires dedicated algorithms for on-line monitoring and control to tackle related problems. Requirements on DWDS availability restrict the usability of the real plant in the design phase....
  • Full text in external service
 14. A body position influence on ECG derived respiration

  An influence of a human body position on ECG derived respiration (EDR) signal is presented in the paper. Examinations were performed during deep, suspended and normal breathing for eight people in four different body positions. EDR and thoracic impedance signals were compared using correlation and standard deviation coefficients. Obtained results have shown that it is possible to monitor breath activity of people being in different...
  • Full text in external service
 15. A boost topology active power factor corrector.

  Przedstawiono układ analogowego aktywnego korektora zbudowanego na układzie scalonym kontrolera PWM oraz tranzystorem MOS jako okresowo przełączonym kluczem. Układ korektora zapewnia pobór prądu z sieci energetycznej w postaci przebiegu prawie sinusoidalnego o małych zniekształceniach i w fazie z sinusoidalnym napięciem sieci.
 16. A bound on the number of middle-stage crossbars in f-cast rearrangeable Clos networks

  In 2006 Chen and Hwang gave a necessary and sufficient condition under which a three-stage Clos network is rearrangeable for broadcast connections. Assuming that only crossbars of the first stage have no fan-out property, we give similar conditions for f-cast Clos networks, where f is an arbitrary but fixed invariant of the network. Such assumptions are valid for some practical switching systems, e.g. high-speed crossconnects....
 17. A BRIEF REVIEW AND COMPARISON OF SELECTED EXPERIMENTAL METHODS FOR MEASURING NATURAL FREQUENCIES OF CIRCULAR SAW BLADES

  Different methods for the empirical determination of the natural frequencies of circular saw blades are presented. Stationary methods, such as the harmonic and impulse tests, are discussed and the results of related comparison are given. The comparison of the methods revealed their degree of practical usefulness and their accuracy in determining natural frequencies. A combination of specific methods is proposed, which should allow...
  • Full text in external service
 18. A calculation proposal of labour time input when concreting in difficult atmospheric conditions

  The paper presents a selected proposal of establishing labour input in concreting jobs carried out in difficult atmospheric conditions.
 19. A calibration model for gas sensor array in varying environmental conditions

  Abstract: Gas-analyzing systems based on gas sensors, commonly referred to as electronic noses, are the systems which enable the recognition of volatile compounds in their working environment and provide the on-line results of analysis. The most commonly used type of sensors in such systems is semiconductor gas sensors. They are considered to be the most reliable in the long-term applications (more than 1 year), however,...
 20. A calibration model for gas sensor array in varying environmental conditions

  Abstract: Gas-analyzing systems based on gas sensors, commonly referred to as electronic noses, are the systems which enable the recognition of volatile compounds in their working environment and provide the on-line results of analysis. The most commonly used type of sensors in such systems is semiconductor gas sensors. They are considered to be the most reliable in the long-term applications (more than 1 year), however,...
  • Full text in external service
 21. A Canonical Switched Capacitor DC-DC Converter. A look at how the historical SC synthesis problem is getting solved

  M. Makowski - 2014
  We reconsider a solution to the historical problem in switched capacitor (SC) DC-DC converter synthesis. Specifically, we retackle the problem of constructing an SC twophase network realizing arbitrary voltage conversion ratio within rational bounds defined. Theoretical foundations are available in our earlier research [3] where a nonconstructive proof of existence was given. We briefly review and comment on known circuit solutions...
  • Full text in external service
 22. A case study of constructing decisional DNA on finanse

  C. Sanin, E. Szczerbicki - 2009
  Przedstawiono koncepcję i rozwiązanie analityczne opisu rynku finansowego przy pomocy reprezentacji wiedzy zwanej ''decyzyjne DNA''.
 23. A Centralized Reputation System for MANETs Based on Observed Path Performance

  A reputation system for MANETs is described that attempts to deduce nodal trustworthiness (forwarding behaviour) from observed end-to-end path performance. The trustworthiness deduction algorithm produces interval estimates and works well if node misbehaviour is not selec-tive with respect to traversing paths. Nodal reputation levels are next calculated in the spirit of generous tit-for-tat so as to best reflect momentary nodal...
 24. A chamber for testing the release of volatile substances secreted by animals, especially mammals, as exemplified by substances released by rats in response to stress

  R. Hauser, M. Marczak, J. Namieśnik, B. Karaszewski - 2005
  Powodzenie badań lotnych związków organicznych emitowanych przez zwierzęta zależy od stworzenia odpowiednich warunków do pobierania próbek używanych do ich izolacji i identyfikacji. Warunki te odgrywają ważną rolę w badaniach feromonów, które występują na bardzo niskich poziomach stężeń. W dostępnej literaturze autorzy nie znaleźli rozwiązania pozwalającego uniknąć zanieczyszczenia pobieranych próbek powietrza zawierających lotne...
 25. A Chemical Recognition Element for Lithium Ions Based on Optical Electronic Absorption.

  Otrzymano próbki kserożeli techniką zol-żel. Otrzymane materiały zastosowano do konstrukcji czujników optycznych. Rolę elementu rozpoznającego w uzyskanych próbkach pełnią chromogeniczne etery koronowe zawierające w makro pierścieniu dwie grupy azowe oraz resztę fenolu. W obecności soli metali I grupy układ u okresowego obserwowano zmiany w widmach absorpcyjnych. Dla matrycy zawierającej jako materiał czujnikowy 21-członową...
 26. A Circuital Model of Electric Arc in a Circuit Breaker

  The paper presents a circuital model of arc in a circuit breaker. The model is intended to be used in simulations of the electric circuits transients. It was implemented in the ATP simulation program. The article presents also a few simulation examples of simple DC and AC circuit containing described arc model.
 27. A city and a wind farm. Landscape perspective

  The aim of the paper is to present the problems of the location of the wind farms in close neighbourhood to the historical cities, and the ways to minimize the potential landscape threats. The production of clean energy is obligatory in EU. In spite of how positive to the environment the wind energy production is, it may cause negative effects. The results of landscape studies of two towns in Poland prove that the location of such...
 28. A closed loop thermosyphon with conventional or minichannel based condenser and evaporator

  H. Bieliński, J. Mikielewicz, D. Mikielewicz - 2012
  Przedstawiono uogólniony model termosyfonu, który może być rozpatrywany dla szeregu wariantów.Model opiera się na jednowymiarowych równanich masy, pędu i energii. Rozpatrzono dwa przypadki termosyfonu, tj. grzanie strony pionowej i chłodzenie strony pionowej oraz drugi, gdzie termosyfon jest ogrzewany na stronie pionowej a chłodzony na poziomej.
 29. A Clustering-Based Methodology for Selection of Fault Tolerance Techniques

  Development of dependable applications requires selection of appropriate fault tolerance techniques that balance efficiency in fault handling and resulting consequences, such as increased development cost or performance degradation. This paper describes an advisory system that recommends fault tolerance techniques considering specified development and runtime application attributes. In the selection process, we use the K-means...
 30. A CMOS Pixel With Embedded ADC, Digital CDS and Gain Correction Capability for Massively Parallel Imaging Array

  In the paper, a CMOS pixel has been proposed for imaging arrays with massively parallel image acquisition and simultaneous compensation of dark signal nonuniformity (DSNU) as well as photoresponse nonuniformity (PRNU). In our solution the pixel contains all necessary functional blocks: a photosensor and an analog-to-digital converter (ADC) with built-in correlated double sampling (CDS) integrated together. It is implemented in...
  • Full text in external service
 31. A CMRC-based compact rat-race coupler with harmonic suppression

  In this paper, an eective miniaturization technique exploiting compact microstrip resonant cells has been discussed and experimentally validated on the basis of a 3-dB microstrip rat-race coupler. The application of the method proposed has resulted in 91 % circuit area reduction in comparison to a conventional rat-race coupler. Experimental results show good agreement with theoretical characteristics, as well as an additional eect,...
 32. A cold-adapted esterase from psychrotrophic Pseudoalteromonas sp. strain 643A

  H. Cieśliński, A. Białkowska, A. Długołęcka, M. Daroch, K. Tkaczuk, H. Kalinowska, J. Kur, M. Turkiewicz - ARCHIVES OF MICROBIOLOGY - 2007
  Dzięki zastosowaniu lipaz możliwa jest biotechnologiczna produkcja m.in. biodegradowalnych biopolimerów, biopaliw (tzw. biodiesel), wielu terapeutyków, herbicydów, pestycydów, kosmetyków, substancji smakowych, serów i in. Szczególnie interesującą grupę stanowią enzymy lipolityczne, pochodzące z organizmów psychrofilnych i psychrotrofowych, ze względu na zdolność do wydajnego katalizowania reakcji w temperaturach rzędu 10-20 ºC....
  • Full text in external service
 33. A Colorimetric Microplate Assay for DNA-Binding Activity of His-Tagged MutS Protein

  A simple microplate method was designed for rapid testing DNA-binding activity of proteins. The principle of the assay involves binding of tested DNA by his-tagged protein immobilized on a nickel-coated ELISA plate, following colorimetric detection of biotinylated DNA with avidin conjugated to horseradish peroxidase. The method was used to compare DNA mismatch binding activities of MutS proteins from three bacterial species. The...
  • Full text in external service
 34. A Combined TOPSIS and FA Based Strategic Analysis of Technical Condition of High Power Transformers

  The paper presents mathematical model { TOPSIS method, which was utilized on insulating state of distribution transformer to analyze and sensibility of individual measurements methods mutual comparison. We can uniquely determine the importance of these measurements methods with this mathematical appara- tus in these measurements methods in insulating state of transformers.
  • Full text in external service
 35. A commercial gas boiler fitted with the ORC module as perspective solution for households

  In this paper the applicability of the commercial gas boiler (De Dietrich DTG X23N) coupled with the laboratory prototype micro ORC setup was experimentally studied. The main objective was to determine the working fluid capability to obtain required temperatures of vapour prior to the turbine, attainable heat rates and efficiencies of the whole system. The boiler thermal power was 25 kW. Tests were carried out with a single stage...
 36. A commercial of the shelf components for a unmanned air vehicle photogrammetry

  A photogrammetry from a unmanned aerial vehicle (UAV) can be understood as a new measurement tool. Is introduces a low-cost alternatives for a traditional aerial photogrammetry. A commercial off-the-shelf products (COTS), that are commercially available for a costumers, are the standard manufactures products, not custom. COTS products are available in the commercial market and can be bought and used under government contract. That...
  • Full text in external service
 37. A common method for calculation of flow boiling and flow condensation heat transfer coefficients in minichannels with account of nonadiabatic effects

  D. Mikielewicz, J. Mikielewicz - HEAT TRANSFER ENGINEERING - 2011
  W pracy przedstawiono metodę ogólną wyznaczania współczynników przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie i kondensacji w przepływie w minikanałach z uwzględnieniem efektu nieadiabatycznego. Uwzględnia ona wpływ modyfikacji naprężeń stycznych na granicy ciecz-para na wymianę ciepła.
 38. A compact microstrip rat-race coupler constituted by nonuniform transmission lines

  In this work, a step-by-step development of a compact microstrip rat-race coupler (RRC) has been presented and discussed. A high degree of miniaturization has been obtained by substituting six quarter-wavelength uniform atomic building blocks of a RRC by their nonuniform counterparts. The miniaturization procedure has been realized in three progressive steps: (i) the first layout solution of a miniaturized RRC has been acquired...
  • Full text in external service
 39. A compact seven-section rat-race hybrid coupler incorporating pbg cells

  A conventional rat-race coupler has been doubly miniaturized: (i) characteristic impedances and electrical lengths of microstrip sections have been adequately modified as the first step of size reduction and (ii) T-shaped PBG cells have been implemented to diminish strip section length as the second step of circuit rat-race couplerminiaturization. The experimental results show good agreement with theoretical characteristics. Furthermore,...
  • Full text in external service
 40. A compact smart resistive sensor based on a microcontroller

  Z. Czaja - 2011
  Przedstawiono nowe rozwiązanie inteligentnego czujnika rezystancyjnego bazującego na mikrokontrolerze, w którym czujnik rezystancyjny jest elementem składowym filtra anty-aliazingowego przetwornika A/C. Procedura pomiaru temperatury obejmuje pobudzenie filtra dwoma impulsami prostokątnymi o zadanym czasie trwania oraz próbkowanie jego odpowiedzi czasowej. Następnie na podstawie wartości pomierzonych próbek napięcia wyznaczana jest...
 41. A compact smart sensor based on a neural classifier for objects modeled by Beaunier's model

  A new solution of a smart microcontroller sensor based on a simple direct sensor-microcontroller interface for technical objects modeled by two-terminal networks and by the Beaunier’s model of anticorrosion coating is proposed. The tested object is stimulated by a square pulse and its time voltage response is sampled four times by the internal ADC of microcontroller. A neural classifier based on measurement data classifies the...
  • Full text available
 42. A comparative evaluation of PCR ribotyping and ERIC PCR for determining the diversity of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates

  W pracy porównano dwie metody stosowane do badania różnorodności genetycznej drobnoustrojów. Modelem do badań była grupa 62 klinicznych izolatów bakterii P. aeruginosa. Zdecydowanie wyższy potencjał różnicujący stwierdzono w przypadku metody ERIC PCR, której zastosowanie pozwoliło na wyodrębnienie 36 różnych genotypów. W przypadku rybotypowania wyróżniono tylko 9 genotypów.
  • Full text in external service
 43. A Comparative Numerical Simulation Study of Turbulent Non-premixed CO/H2/N2 Syngas Jet Flames

  M. Lewandowski, J. Pozorski - 2015
  In the present work, numerical simulations of turbulent non-premixed syngas flame have been performed in Reynolds-Averaged Naver-Stokes turbulence approach using four turbulence-chemistry interaction models. To this aim, we used assumed beta PDF approach, Steady Laminar Flamelet model, Eddy Dissipation Concept and Partially Stirred Reactor model. Numerical results are compared and analysed with respect to two experiments from the...
  • Full text in external service
 44. A comparative study of different methods for heat transfer enhanced by the use of TVG

  Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych i numerycznych intensyfikacji wymiany ciepła w modelowym wymienniku ciepła z turbulizatorami przepływu dla różnej geometrii turbulizatorów. Do badań eksperymentalnych wykorzystano termografię ciekłokrystaliczną a modelowanie fizyczne wykonano za pomocą kodu komputerowego FLUENT.
 45. A comparative study of molecular lipophilicity indices of Vitamins A, E and some precusors of Vitamin A estimated by HPLC and by different computation methods

  R. Briciu, A. Kot-Wasik, J. Namieśnik, C. Sarbu - ACTA CHROMATOGRAPHICA - 2009
  Indeksy lipofilowości witamin A i E oraz wybranych prekursorów witaminy A zostały obliczone na podstawie wyników badań z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconym układem faz (RPHPLC) i kolumn chromatograficznych typu C-8 i C-18.Uzyskano doskonałe współczynniki korelacji (>0,9999) dla wyników uzyskanych dla tych dwóch typów kolumn chromatograficznych.
 46. A comparative study of phenolic compounds and antioxidant and antiproliferative activities in frequently consumed raw vegetables

  S. Gorinstein, Y. Park, B. Heo, J. Namieśnik, H. Leontowicz, M. Leontowicz, K. Ham, J. Cho, S. Kang - EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY - 2009
  Celem badań było oszacowanie właściwości przeciwutleniających wybranych warzyw spożywczych w stanie surowym: czosnek (Allium sativum L), biała, żółta i czerwona cebula (Allium cepa L), czerwony i zielony pieprz (Capsicum annuum L.) oraz biała kapusta (Brassica oleracea var. capitata f. alba) zbieranych w ciągu tego samego roku z różnych regionów geograficznych i stref klimatycznych. W badaniach odpowiednich ekstraktów metanolowych...
  • Full text in external service
 47. A comparative study of the performance of passive samplers

  Podstawowym celem podjętych badań było porównanie pracy dozymetrów pasywnych wykorzystywanych na etapie izolacji i wzbogacania lotnych związków organicznych z powietrza atmosferycznego na terenie aglomeracji Trójmiejskiej. Jako próbniki do pobierania próbek analitów zastosowano komercyjne dozymetry pasywne typu dyfuzyjnego (Radiello i Orsa 5) oraz dozymetry typu permeacyjnego własnej konstrukcji wyposażone w półprzepuszczalną membranę...
  • Full text in external service
 48. A comparative study on selective properties of Kraft lignin–natural rubber composites containing different plasticizers

  Effect of plasticizer type on the kraft lignin–nat- ural rubber composite microstructure and selected proper- ties was determined. The composites were prepared with addition of a commonly used naphthenic oil plasticizer to study the decomposition product of polyurethane (glyc- erolysate) and its characteristics. Kraft lignin powder was incorporated into the natural rubber matrix in amounts of 10 and 40 parts per 100 parts of natural...
  • Full text in external service
 49. A Comparative Study on the Toxicity of Chlorides and Tri-tert-butoxysilanethiolates of Zinc(II), Cadmium(II) and Mercury(II) Towards Candida albicans and Escherichia coli.

  Metale przejściowe, czyli cynk, kadm i rtęć należą do XII grupy układu okresowego. Cynk jako element strukturalny białek odgrywa zróżnicowaną rolę biologiczną i jest pierwiastkiem niezbędnym do zachowania funkcji życiowych. W odróżnieniu od niego kadm i rtęć są metalami wykazującymi działanie toksyczne i podejrzanymi o działanie rakotwórcze. Kadm w szkodliwy sposób wpływa na uprawy oraz organizm ludzki. Toksyczne działanie rtęci...
  • Full text in external service
 50. A Comparison between MD and EXAFS extracted Structural Data for TernaryRbBr(1-x)Ix.

  Strukturę trójskładnikowych soli poddano analizie za pomocą metody EXAFS i symulacji M-D. Przedyskutowano przydatność używanego w symulacjach potencjału oddziaływań międzyatomowych.
 • Alphabetical order