Katalog zespołów badawczych

Zespoły badawcze rozpoczynające się od: A

  1. Architektura Systemów Komputerowych

    Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektur aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...