Katalog zespołów badawczych

Zespoły badawcze rozpoczynające się od: E

  1. Emotions in Human-Computer Interaction Research Group (EMORG)

    Prowadzone badania wpisują się w nurt dziedziny affective computing i dotyczą analizy ekspresji emocji u użytkowników komputerów. Badania obejmują: (1) rozpoznawanie emocji użytkownika (ang. emotion elicitation), (2) reprezentację informacji o emocjach użytkownika (ang. emotion representation/ affect modelling) i zarządzanie nimi, (3) ekspresję emocji lub reakcję na emocje przez programy np. przez wirtualne postaci (ang. affect expression). Wybrane zastosowania to badanie użyteczności oprogramowania rozszerzone o aspekty emocjonalne, badania wzorców behawioralnych w połączeniu z symptomami emocji, ocena materiałów edukacyjnych i e-kursów pod względem występowania efektu znużenia oraz frustracji.