Seminarium dyplomowe 2023_sem 8 - e-learning course - Bridge of Knowledge

Search

Seminarium dyplomowe 2023_sem 8

Seminarium dyplomowe dotyczy zagadnień niezbędnych do opracowania projektu dyplomowego.

Tematyka zajęć: 

Zasady sporządzania opisu technicznego (zakres w projekcie budowlanym a książeczka dyplomowa); Zagospodarowanie terenu  (wytyczne wg normy, zakres, grubości linii itp. + przykładowe rysunki); Rzuty – zasady zapisu projektu budowlanego (wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy itp. + przykładowe rysunki); Przekroje - zasady zapisu projektu budowlanego (wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy+ przykładowe rysunki); Izolacje termiczne w budynku a aktualne przepisy; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe) Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne w budynku; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe) Wykład przedstawiciela PZFD nt.:” Prezentacja współczesnych tendencji w inwestowaniu i realizowaniu inwestycji mieszkaniowych.” – godzina i miejsce zostaną wskazane tydzień przed wykładem. Dachy skośne – uwarstwienie i detale;  Dachy płaskie – uwarstwienie i detale; Elewacje - zasady zapisu projektu budowlanego; ( zakres, grafika + przykłady); Technologie elewacji  - typy i  detale;  Mocowanie balustrad - typy i  detale; Wymagania techniczne dla funkcji przedszkola  (w tym p-poż), Komentarz na wybranym; przykładzie (może być projekt własny) + odporność pożarowa budynku i wymagania dla poszczególnych elementów (R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa); strefy pożarowe - wielkości; Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej prezentacji (przykłady) – projekty konkursowe; Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej wizualizacji – ujęcia, oświetlenie obiektu.

i jego otoczenia  (przykłady)

 

Zasady sporządzania opisu technicznego

(zakres w projekcie budowlanym a książeczka dyplomowa)

MPZP – Bilans  - uzgodnienia dla Tuwima

Zagospodarowanie terenu 

(wytyczne wg normy, zakres, grubości linii itp. + przykładowe rysunki)

MPZP – Bilans  - uzgodnienia dla Orzeszkowej

Rzuty – zasady zapisu projektu budowlanego

(wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy itp.

 + przykładowe rysunki)

Przekroje - zasady zapisu projektu budowlanego

(wymiarowanie, grubości linii, stolarka, szrafy – wg normy, opisy

+ przykładowe rysunki)

Izolacje termiczne w budynku a aktualne przepisy; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe)

Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne w budynku; detale techniczne (przegrody poziome i pionowe)

Wykład przedstawiciela PZFD nt.:” Prezentacja współczesnych tendencji w inwestowaniu i realizowaniu inwestycji mieszkaniowych.” – godzina i miejsce zostaną wskazane tydzień przed wykładem.

Dachy skośne – uwarstwienie i detale

Dachy płaskie – uwarstwienie i detale

Elewacje - zasady zapisu projektu budowlanego

( zakres, grafika + przykłady)

Wykład przedstawiciela PZFD nt.:” Nowe technologie wykonawcze, przebieg procesu projektowego, realizacyjnego i eksploatacyjnego” – godzina i miejsce zostaną wskazane tydzień przed wykładem.

Technologie elewacji  - typy i  detale

Mocowanie balustrad - typy i  detale

Wymagania techniczne dla funkcji przedszkola  (w tym p-poż), Komentarz na wybranym

przykładzie (może być projekt własny) + odporność pożarowa budynku i wymagania dla poszczególnych elementów (R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa); strefy pożarowe - wielkości

Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej prezentacji (przykłady) – projekty konkursowe

Układ graficzny i kolorystyka plansz – zasady dobrej wizualizacji – ujęcia, oświetlenie obiektu

i jego otoczenia  (przykłady)

 

Finalna weryfikacja opisów technicznych

Prezentacja portfolio

i plansz dyplomowych na A3

Prezentacja portfolio

i plansz dyplomowych na A3

Próbna obrona ustna projektów

Prezentacja portfolio

i plansz dyplomowych na A3

Próbna obrona ustna projektów

Teacher

Details

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=30154 open in new tab
Start date:
01-03-2023
Access type:
By teacher
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times