IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data) - Events - MOST Wiedzy

Search

IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

Tematyka Otwartej Nauki jest coraz bardziej rozpowszechniona. Zarówno udostępnianie wyników badań w postaci publikacji jak i danych badawczych jest coraz częściej wymogiem instytucji i agencji finansujących badania naukowe. Tworzone są liczne rekomendacje, dobre praktyki i polityki w zakresie wprowadzania otwartego dostępu. Celem konferencji jest zebranie i zaprezentowanie doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności zaprezentowane zostaną doświadczenia uczelni realizujących projekt MOST DANYCH - Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego gdzie projekt realizowany jest zarówno przez zespoły bibliotekarzy i informatyków tworzących narzędzia do udostępniania danych - repozytorium danych, jak i naukowców udostępniających wyniki swoich badań w postaci Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data). Celem organizatorów jest porównanie zarówno przyjętych rozwiązań z rozwiązaniami przyjętymi w innych ośrodkach naukowych, jak również wymiana doświadczeń.

Wśród tematów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji proponujemy:

Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych Data Stewardship i jego profesjonalizacja Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych.

Konferencja skierowana jest zarówno do bibliotekarzy, informatyków, jak i przedstawicieli innych działów uczelni, uczestniczących w procesie zarządzania danymi badawczymi i ich udostępniania, jak również do samych naukowców, którzy udostępniają wyniki swoich badań naukowych w postaci danych.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Details

Start date:
14-04-2021 10:00
Ends date:
16-04-2021 15:00
Category:
Home
Homepage:
https://event.mostwiedzy.pl/event/1/ open in new tab
Verified by:
No verification

seen 136 times