Konferencja IFAC - Events - MOST Wiedzy

Search

Konferencja IFAC

Konferencja IFAC ma na celu zaprezentowanie i omówienie badań i prac rozwojowych w obszarze inteligentnych pojazdów autonomicznych. Naukowcy i praktycy w dziedzinie robotyki lądowej, powietrznej i morskiej łączą się, aby omówić wspólne problemy zastosowań teoretycznych i praktycznych, opisać zastosowania naukowe i komercyjne oraz zbadać możliwości przyszłych badań.

Details

Start date:
03-07-2019 08:00
Ends date:
05-07-2019 18:00
Category:
Nauka
Homepage:
www.konsulting.gda.pl/iav2019/web/page/invitation open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times