Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie - Events - MOST Wiedzy

Search

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na trzecią z cyklu Międzynarodową Konferencję Naukową „Jakość i jej zastosowania. 2019”. Quality and Its  Applications. 2019”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 roku w Sopocie, na terenie Centrum Dydaktyczno - Konferencyjnego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego „Eureka” Politechniki Gdańskiej,

Tematyka konferencji:

Aspekty innowacyjności i kreatywności w zarządzaniu jakością Problematyka zarządzania jakością w XXI wieku i kierunki jej rozwoju Jakość procesów, wyrobów i usług

Publikacje

Jedną z możliwości publikacyjnych będzie pozycja zgłoszona do indeksacji w Scopus (WoS). Ponadto część zgłoszonych artykułów uzyska szanse opublikowania w następujących 4 czasopismach: “International Journal of Quality and Service Sciences” (Emerald - Scopus, Clarivate Analytics), “Baltic Journal of Management” (Emerald - Scopus, Clarivate Analytics), “Problemy Jakości” oraz “Zarządzanie i Finanse” – “The Journal of Management and Finance”

Harmonogram

 

 

do 31 marca 2019

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji, rejestracja uczestników

do 26 kwietnia 2019

„Wczesna” wpłata, przesłanie artykułu wyłącznie w języku angielskim

do 30 czerwca 2019

Ostateczny termin wpłat, powiadomienie o statusie publikacji po recenzji

19 – 20 września 2019

Konferencja

 

 

Kontakt: qualitygdansk@zie.pg.edu.pl

Więcej informacji na stronie konferencji: www.qualitygdansk.eu

Details

Start date:
19-09-2019 00:00
Ends date:
20-09-2019 23:59
Category:
Nauka
Homepage:
https://qualitygdansk.eu/indexpl.php open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 28 times