Nabór promotorów doktorantów – rekrutacja na r. a. 2023/2024 - Events - Bridge of Knowledge

Search

Nabór promotorów doktorantów – rekrutacja na r. a. 2023/2024

Nabór promotorów doktorantów – rekrutacja na r. a. 2023/2024

W dn. 9–26.01.2023 r. trwa nabór potencjalnych promotorów do Szkoły Doktorskiej na rok akad. 2023/2024. Szczegóły znajdują się na stronie Szkoły w zakładce > Dla promotorów > Potencjalni promotorzy - kandydaci > Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2023/2024 (dostępnej po zalogowaniu jak do MojaPG).

Ankiety potencjalnych promotorów będą podlegać weryfikacji przez przedstawicieli dyscyplin w Radzie Szkoły Doktorskiej (do 31.01.2023). Następnie listy kandydatów na promotorów trafią do rad dyscyplin / dziedzin w celu finalnego zatwierdzenia w postaci uchwały (do 28.02.2023). Lista zaakceptowanych potencjalnych promotorów wraz z wypełnionymi przez nich ankietami zostanie opublikowana w marcu na stronie Szkoły Doktorskiej.

UWAGA!

Powyższe terminy są nieprzekraczalne z uwagi na ich sprzężenie z procesem rekrutacji kandydatów do szkoły. Nabór dotyczy tylko osób zainteresowanych podjęciem się opieki promotorskiej nad doktorantami w Szkole Doktorskiej współprowadzonej z IMP PAN i IBW PAN. Nie dotyczy Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej. 

Details

Start date:
09-01-2023 08:00
Ends date:
26-01-2023 20:00
Category:
Nauka
Homepage:
https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow/potencjalni-promotorzy-kandydaci/nabor-promotorow-doktorantow-do-szkoly-doktorskiej-rekrutacja-na-ra-20232024 open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 3 times