NUTRITECH I – spotkanie informacyjne - Events - MOST Wiedzy

Search

NUTRITECH I – spotkanie informacyjne

NUTRITECH I – spotkanie informacyjne

Spotkanie poprowadzą eksperci NCBR.

Do konkursu mogą przystąpić :

przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo  przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo  przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Organizator: NCBR

Kontakt w sprawie szkolenia: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl, do dnia 06.07.2022 r. do godz. 12:00.

Details

Start date:
07-07-2022 10:00
Ends date:
07-07-2022 13:35
Category:
Nauka
Homepage:
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-nutritech open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 1 times