Szkolenie NCBiR dot. zamykania projektu - Events - MOST Wiedzy

Search

Szkolenie NCBiR dot. zamykania projektu

Szkolenie NCBiR dot. zamykania projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Zamykanie projektu – najważniejsze informacje jak przygotować wniosek końcowy. Wskazówki dla beneficjentów POWER

CEL: Przekazanie beneficjentom wskazówek dotyczących tego jak przygotować końcowy wniosek o płatność
CZAS: ok. 3–3,5 godz.
FORMA: szkolenie
TERMIN: 22.09.2021 r. w godzinach 10:00–13:15
MIEJSCE: online – platforma MS Teams
ZAKRES: W takcie szkolenia zostaną omówione m.in. poniższe zagadnienia:
1. Montaż środków dofinansowania rozliczonych w projekcie, wyrównanie źródeł finansowania.
2. Dostosowanie zwrotu środków (oszczędności) do montażu finansowego.
3. Minimalna wysokość rozliczonego w projekcie wkładu własnego.
4. Znaczenie zakładki Podsumowanie we wniosku o płatność.
5. Stosowanie reguły proporcjonalności w przypadku niezrealizowania wskaźników.
6. Moduł Zwroty/korekty.
7. Zwroty środków niekwalifikowalnych, korekt oraz nieprawidłowości.
8. Zwrot środków na zakończenie projektu.
9. Termin ważności zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (dot. uczelni prywatnych).
10. Trwałości rezultatów projektu.
11. Utwory, które skutkują obowiązkiem zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów.
12. Spełnienie kryteriów dostępu i kryteriów premiujących.
13. Spełnienie przez uczestników kryteriów grupy docelowej.

MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA PYTAŃ: W trzeciej części szkolenia przewidziano możliwość zadawania pytań przez uczestników. W pierwszej kolejności zostaną zadane pytania, które prześlą Państwo przed szkoleniem, w drugiej kolejności te, które pojawią się na chat podczas szkolenia. Zachęcamy do przygotowania pytań i przesłania ich na adres dorota.toczyska@ncbr.gov.pl najpóźniej do 17.09.2021 r.  (piątek).

ZAPISY na szkolenie są przyjmowane do 21.09.2021 r. (wtorek) do godziny 12:00, także pod adresem dorota.toczyska@ncbr.gov.pl.

UWAGA – szkolenie będzie organizowane również w innym terminie – 28.09.2021 r.; szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

Details

Start date:
22-09-2021 10:00
Ends date:
22-09-2021 13:15
Category:
Nauka
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 4 times