Umiędzynarodowienie badań – granty w programie Horyzont 2020 - Events - MOST Wiedzy

Search

Umiędzynarodowienie badań – granty w programie Horyzont 2020

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady uczestnictwa w programie ramowym UE Horyzont 2020 oraz praktyczne aspekty aplikowania o grant „Individual Fellowships” (IF).

Rejestracji można dokonać wysyłając maila na adres: Renata.Downar-Zapolska@pg.edu.pl w terminie do 17.06.2020 r. 

Details

Start date:
18-06-2020 10:00
Ends date:
18-06-2020 12:00
Category:
Nauka
Homepage:
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,931 open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 2 times