V Pomorska Konferencja Open Science - Usługi oparte na współpracy - Events - Bridge of Knowledge

Search

V Pomorska Konferencja Open Science - Usługi oparte na współpracy

Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Zarówno dedykowane narzędzia, jak i usługi wspierające te procesy mają wpływ na rozwój światowej nauki. Piąta edycja Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także, w rezultacie, powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych.

Dzień pierwszy

Pierwszego dnia V Pomorskiej Konferencji Open Science przeprowadzone zostaną warsztaty dedykowane osobom rozpoczynającym przygodę z otwartymi danymi badawczymi. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość zdobyć umiejętność samodzielnego przygotowywania zestawu danych badawczych (tzw. dataset) oraz weryfikowania, czy konkretny dataset, jest prawidłowy. Podczas warsztatów skupimy uwagę zarówno na poprawnym opisie datasetu, jaki i na poprawnym przygotowaniu danych dla ponownego wykorzystania. Liczba miejsc, na warsztaty pierwszego dnia, jest ograniczona.

Dzień drugi

W drugim dniu V Pomorskiej Konferencji Open Science zapraszamy na cykl wykładów poświęconych najnowszym trendom w zarządzaniu danymi badawczymi.

Dzień trzeci

W trzecim dniu V Pomorskiej Konferencji Open Science  zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Grupy Roboczej Data Steward Competence Centers PL (DSCC-PL) na warsztaty wprowadzające w jej tematykę.

Grupa Robocza DSCC-PL to pierwsza krajowa inicjatywa kierowana do data stewardów oraz tych wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się zarządzaniem danymi badawczymi. Naszym celem jest, aby nowopowstała Grupa była miejscem współpracy i wymiany myśli oraz przestrzenią do dyskusji na temat aktualnych i przyszłych zagadnień oraz wyzwań związanych z zarządzaniem danymi badawczymi w Polsce.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Details

Start date:
01-12-2021 13:30
Ends date:
03-12-2021 13:45
Category:
Konferencje
Homepage:
https://event.mostwiedzy.pl/event/4/ open in new tab
Verified by:
No verification

seen 138 times