XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu” - Events - MOST Wiedzy

Search

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Sesje Naukowe Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk odbywają się cyklicznie co dwa lata w różnych krajowych ośrodkach akademickich związanych z naukami o żywności i żywieniu. Podczas tych spotkań przedstawiciele jednostek naukowych i przemysłu spożywczego mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych. Przełom lat 2020 i 2021 to szczególny czas dla nauk o żywności i żywieniu z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, pandemia COVID-19 zmusiła cały świat do refleksji nad zagrożeniami w produkcji, dystrybucji i zabezpieczeniu dostępności żywności. Wskazała też na możliwości żywieniowego wspomagania ludzkiego układu odpornościowego, a tym samym, na udział żywności w profilaktyce i leczeniu infekcji. Po drugie, Pokojowa Nagroda Nobla przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu wskazuje jak strategicznym czynnikiem warunkującym międzynarodowy pokój jest dostępność żywności i jak manipulowanie głodem przyczynia się do wojen. W końcu trzeci powód, to ogłoszenie strategii określanej mianem Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), która ma wyznaczać kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku. Produkcja żywności od pola do stołu gra w niej centralną rolę jako gwarant zrównoważonego rozwoju, a bezpieczeństwo żywieniowe i zdrowie konsumenta stanowią przedmiot pierwszoplanowych działań.
W taką właśnie tematykę będzie wpisywać się XLV Sesja KNoŻiŻ PAN.

Tematyka Sesji:

Żywność i żywienie w dobie zagrożeń epidemiologicznych Rola chemii w tworzeniu funkcjonalnej żywności Struktura a funkcjonalność żywności Interakcje opakowań i składników żywności Metody potwierdzające działanie zdrowotne żywności Chemiczne i biochemiczne przemiany składników żywności Fałszowanie żywności w łańcuchu dostaw Bezpieczeństwo i toksykologia żywności Prokonsumenckie kierunki rozwoju w przetwórstwie żywności Wielowymiarowość użycia mikroorganizmów w żywności i żywieniu Trendy w produkcji i modyfikacji żywności Nutrigenomika i metabolomika Żywność w chemoprewencji niezakaźnych chorób chronicznych

Podczas Sesji odbędą się:

Wykłady plenarne Komunikaty ustne Sesje posterowe  Dyskusja panelowa Wystawy i ekspozycje

Details

Start date:
01-07-2021 00:00
Ends date:
02-07-2021 23:59
Category:
Nauka
Homepage:
https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/ open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 22 times