Kompozytowy kształtownik konstrukcyjny. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: F16L 9/12 (2006.01), - Invention - MOST Wiedzy

Search

Kompozytowy kształtownik konstrukcyjny. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: F16L 9/12 (2006.01),

Invention

Description

Opis patentowy. PL 223135 B1. Zgłosz. nr 402350 z dn. 02.01.2013. Opubl. 31.10.2016 WUP 10/16, B32B 15/00 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. 

Market applications and customers

Innovative aspects and main features

Details

Creators
Property
Politechnika Częstochowska
Supervisor unit

seen 1036 times