n/d - Project - Bridge of Knowledge

Search

n/d

W konkursie zostanie wyłonionych do finansowania max 30 wniosków złożonych przed podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, zwane dalej "jednostkami" współpracujące z uczelnianymi centrami transferu technologii, wskazujących brokerów innowacji działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowychw kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych. Wybrani brokerzy innowacji, działający na rzecz jednostki będą zobowiązani do realizacji następujących zadań: 1. Identyfikowania projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje. 2. Budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Details

Project's acronym:
Broker Innowacji
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
DS/1481/5/W24/BI/2013 z dnia 2013-11-21
Realisation period:
2013-09-26 - 2015-09-30
Project manager:
mgr inż. Grzegorz Gorczyca
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
196 888.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 84 times