Counter-rotating wind turbine with dual rotor generator - Project - MOST Wiedzy

Search

Counter-rotating wind turbine with dual rotor generator

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest modelowanie, konstrukcja i przebadanie prototypu dwuwirnikowej, bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej wraz z generatorem elektrycznym o wirującej magneśnicy oraz tworniku małej mocy. Proponuje się konstrukcję turbiny z wirnikami wiatrowymi umieszczonymi po obu stronach masztu elektrowni oraz wykorzystanie trójfazowego bezrdzeniowego generatora o polu osiowym z magnesami trwałymi (generator tarczowy). Projekt podzielony będzie na 3 zasadnicze części: A. Modelowanie i projektowanie turbiny oraz generatora; B. Budowa prototypu; C. Badania prototypu. Modelowanie, projektowanie oraz badania prototypu proponowanej elektrowni wiatrowej zostaną wykonane na Politechnice Gdańskiej. Konstrukcja prototypu zostanie częściowo zlecona do podmiotów zewnętrznych. Wyniki otrzymane podczas modelowania i badania prototypu dwuwirnikowej turbiny wiatrowej pozwolą na uruchomienie części wdrożeniowej. Posłużą do stworzenia projektu małej turbiny tego typu a w kolejnych fazach pozwolą na konstrukcję dużych elektrowni charakteryzujących się wysoką gęstością mocy i zwiększoną efektywnością energetyczną. W wyniku prac badawczo rozwojowych zostanie przygotowana obszerna dokumentacja techniczna oraz szereg wyników badań laboratoryjnych poszczególnych elementów składowych elektrowni wiatrowej. Umożliwi to przygotowanie szeregu publikacji naukowych w punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych podnoszących ocenę parametryczną Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Wyniki badań posłużą także do przygotowania rozprawy doktorskiej jednego z wykonawców projektu oraz zwiększeniu dorobku naukowego kierownika projektu w celu osiągnięcia habilitacji. W przypadku podjęcia deklarowanej w listach intencyjnych współpracy ze środowiskiem gospodarczym umożliwi to wykonawcom projektu na wdrożenie proponowanego rozwiązania.

Details

Project's acronym:
CRWT
Project's funding:
WFOŚ
Agreement:
decyzja z dnia 2018-02-06
Realisation period:
2018-02-06 - 2019-10-31
Project manager:
dr inż. Krzysztof Blecharz
Realised in:
Department of Electrical Engineering of Transport
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 62 times