Expedite EM-driven Mulit-objective Antenna Design Using Surrogate-Based Optimization - Project - MOST Wiedzy

Search

Expedite EM-driven Mulit-objective Antenna Design Using Surrogate-Based Optimization

Celem naukowym projektu jest opracowanie efektywnej numerycznie oraz dokładnej metody projektowania anten poprzez optymalizację wielokryterialną. Rozwiązanie postawionego problemu oparte będzie o efektywne algorytmy wykorzystujące wielopoziomowe symulacje EM, ograniczenie przestrzeni rozwiązań, szybkie modele aproksymacyjne, a także wielokryterialne algorytmy ewolucyjne. Projekt ma charakter wysoce innowacyjny. Opracowanie nowatorskiej metodyki projektowania kosztownych obliczeniowo struktur antenowych poprzez dokładną i efektywną numerycznie optymalizację wielokryterialną stanowić będzie główny wynik niniejszego projektu. W trakcie badań zostanie stworzony szereg unikalnych algorytmów realizujących poszczególne etapy wielokryterialnego procesu projektowania: algorytmy redukcji wielowymiarowych przestrzeni rozwiązań, efektywnej identyfikacji zbioru Pareto, generowania zbioru Pareto na podstawie szybkich modeli aproksymacyjnych, oraz wielopoziomowego ulepszania zbioru Pareto poprzez metody surogatowe. Wyniki projektu będą stanowiły bezpośredni wkład w rozwój techniki projektowania współczesnych anten za pomocą nowoczesnych symulatorów EM, szczególnie w kontekście kosztownej optymalizacji wielokryterialnej. Przewiduje się, że wyniki projektu będą skutkowały rozwojem innych obszarów nauki, np. techniki mikrofalowej, inżynierii materiałowej, inżynierii lotniczej i kosmicznej, fotoniki itp., gdzie powszechnie wykorzystuje się komputerowe modelowanie i optymalizację złożonych struktur, których opis teoretyczny ogranicza się do uproszczonych modeli fizycznych przydatnych jedynie do uzyskania wstępnego projektu. Realizacja tego wysoce innowacyjnego projektu daje realną perspektywę do licznych publikacji, szczególnie w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, przyczyniając się do utrzymania wysokiego poziomu badań naukowych realizowanych na PG.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2013/11/B/ST7/04325 z dnia 2014-07-16
Realisation period:
2014-07-16 - 2017-09-15
Project manager:
prof. dr inż. Sławomir Kozieł
Realised in:
Department of Microelectronic Systems
Project's value:
499 980.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times