n/d - Project - MOST Wiedzy

Search

n/d

Celem ogólnym projektu jest zdobycie unikalnej nowej wiedzy do projektu optymalnych i bezpiecznych konstrukcji wielkogabarytowych silosów cylindrycznych z blachy falistej o średnicy 15 m na bazie obszernych doświadczeń w silosach w rzeczywistej skali oraz kompleksowych zaawansowanych symulacji numerycznych doświadczeń w zakresie nośności i wyboczenia konstrukcji silosów z uwzględnieniem materiału sypkiego przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Rezultatem projektu jest wypracowanie rozwiązań z obszaru średnio-wysokich technologii, które cechuje największy stopień nasycenia widzą, a przeprowadzone badania naukowe będą miały podstawowe znaczenie praktyczne w przemyśle produkcji silosów, które są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki do przechowywania materiałów sypkich. Celami szczegółowymi przedsięwzięcia są: - zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, - zwiększenie poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa, -zwiększenie udziału wyników prac badawczych w gospodarce, dzięki ich komercjalizacji, - rozprzestrzenianie wyników prac badawczych. Tym samym przedsięwzięcia realizuje cele cząstkowe POIG oraz jest zgodne z celami działania 1.3. Programu.

Details

Project's acronym:
Silosy
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Agreement:
z dnia 2013-09-03
Realisation period:
2013-07-01 - 2015-06-30
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman
Realised in:
Faculty of Civil and Environmental Engineering
External institutions
participating in project:
  • Riela (Poland)
Project's value:
1 138 085.80 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 66 times