Strategic partnerships - Project - MOST Wiedzy

Search

Strategic partnerships

Celem projektu jest opracowanie e-learningowego kursu językowego skierowanego do studentów uczelni wyższych i pracowników przedsiębiorstw. Głównym zadaniem kursu jest przygotowanie studentów, a także kadry kierowniczej i pracowników firm do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku zawodowym, koncentrując się przede wszystkim na umiejętności komunikacji międzykulturowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Założenia projektu wymagają ścisłej współpracy Centrum Języków Obcych z przedsiębiorstwami, kurs pilotażowy przeprowadzony będzie wśród naszych studentów, a produkt końcowy będzie wykorzystany przez naszych lektorów do prowadzenia zajęć ze studentami PG.

Details

Project's acronym:
COMOVIWO
Project's funding:
ERASMUS +
Realisation period:
2014-09-01 - 2018-08-31
Project manager:
mgr Jolanta Wielgus
Realised in:
Language Centre
External institutions
participating in project:
  • Turku University of Applied Sciences (Finland)
  • the Manchester Metropolitan University (Great Britain)
  • ICC Languages (Germany)
  • Universitat Politecnica de Valencia (Spain)
Project's value:
220 000.00 EUR
Request type:
null
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 33 times