Source localisation and navigation using distributed, mobile microphone arrays - Project - Bridge of Knowledge

Search

Source localisation and navigation using distributed, mobile microphone arrays

Projekt ma na celu inicjację badań (nie ma jeszcze na świecie publikacji w tym zakresie) w zakresie lokalizacji źródeł dźwięku z wykorzystaniem rozproszonych (tzn. wykorzystujących wiele niezsynchronizowanych urządzeń rejestrujących), mobilnych (tzn. zdolnych do dynamicznej rekonfiguracji) macierzy mikrofonowych oraz jej zastosowanie w nawigacji audioodometrycznej i kooperatywnej robotów mobilnych.

Details

Project's acronym:
RMMM
Financial Program Name:
Innowacyjna Gospodarka
Organization:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Agreement:
HOMING PLUS/2013-7/12 z dnia 2013-09-16
Realisation period:
2013-07-01 - 2015-03-31
Project manager:
dr inż. Stanisław Raczyński
Realised in:
Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Project's value:
202 600.00 PLN
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 94 times