Metody podprzestrzeni Kryłowa wykorzystujące wiele akceleratorów graficznych dla rozwiązywania problemów elektromagnetycznych średniej skali otrzymanych metodą elementów skończonych. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Metody podprzestrzeni Kryłowa wykorzystujące wiele akceleratorów graficznych dla rozwiązywania problemów elektromagnetycznych średniej skali otrzymanych metodą elementów skończonych.

Celem projektu jest opracowanie nowych iteracyjnych technik rozwiązywania układów równań liniowych oraz wyznaczania wartości własnych macierzy rzadkich o średnich rozmiarach (2-10 milionów zmiennych), które pojawiają się przy analizie zagadnień elektromagnetycznych metodą elementów skończonych wyższego rzędu (FEM). Badania zostaną ukierunkowane przede wszystkim na poprawę zbieżności i skalowalności algorytmów operujących w podprzestrzeni Kryłowa, ich implementacji z wykorzystaniem akceleratorów graficznych (GPU) oraz na przezwyciężeniu ograniczeń pamięciowych poprzez zastosowanie w obliczeniach wielu GPU oraz opracowanie zwartych formatów zapisu macierzy rzadkiej. Opracowane techniki umożliwią szybkie rozwiązywanie problemów macierzowych o rozmiarach przekraczających kilka milionów zmiennych, co nie jest obecnie możliwe przy wykorzystaniu typowej stacji roboczej.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2014/13/B/ST7/01173 z dnia 2015-03-10
Realisation period:
2015-03-10 - 2018-03-09
Project manager:
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Realised in:
Department of Microwave and Antenna Engineering
Project's value:
688 896.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 161 times