Nanocząstki o właściowościach luminescencyjnych - Project - MOST Wiedzy

Search

Nanocząstki o właściowościach luminescencyjnych

Celem projektu jest otrzymanie nanocząstek opartych na TiO2 posiadających zdolność do konwertowania promieniowania widzialnego do ultrafioletowego charakteryzujących się wysoką aktywnością fotokatalityczną oraz łatwych do separacji po zakończeniu procesu.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2011/01/N/ST5/05537 z dnia 2011-12-19
Realisation period:
2011-12-19 - 2014-12-18
Project manager:
mgr inż. Joanna Reszczyńska
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
180 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times