Nowa strategia konstrukcji proleków przeciwgrzybowych na bazie peptydów penetrujących - Project - Bridge of Knowledge

Search

Nowa strategia konstrukcji proleków przeciwgrzybowych na bazie peptydów penetrujących

Niniejszy projekt zawiera propozycję przeprowadzenia badan, których przedmiotem jest zaprojektowanie i synteza koniugatów wyselekcjonowanych peptydów penetrujących z inhibitorami enzymatycznymi o strukturze aminokwasowej oraz charakterystyka ich właściwości biologicznych.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2012/05/B/ST5/00291 z dnia 2013-01-30
Realisation period:
2013-01-30 - 2016-01-29
Project manager:
Sławomir Milewski
Realised in:
Faculty of Chemistry
Project's value:
429 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 85 times