New fuel electrodes for solid oxide electrolysis cells for syngas production - Project - MOST Wiedzy

Search

New fuel electrodes for solid oxide electrolysis cells for syngas production

Celem projektu jest szczegółowe poznanie procesów degradacji elektrod paliwowych, tlenkowych elektrolizerów, zachodzących w czasie procesu produkcji gazu syntetycznego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie procesom zachodzącym w ekstremalnych warunkach – dużej gęstości prądu i wysokiego stężenia pary wodnej i dwutlenku węgla. Zdobyta wiedza pozwoli na zaproponowanie nowego, alternatywnego do powszechnie stosowanego cermetu niklowego, materiału katodowego. Pozwoli to na zwiększenie czasu życia takiego urządzenia umożliwiając jego potencjalną komercjalizacje. Projekt ma na celu stworzenie nowego zespołu naukowego, zajmującego się tematyką wysoko temperaturowych tlenkowych elektrolizerów. Tematyka ta jest obecnie jednym z dynamiczniej rozwijających się dziedzin badań z zakresu elektroceramik. Ma duży potencjał zarówno naukowy jak i wdrożeniowy.

Details

Project's funding:
SONATA
Agreement:
UMO-2015/19/D/ST8/02783 z dnia 2016-06-23
Realisation period:
2016-06-23 - 2019-06-22
Project manager:
dr inż. Jakub Karczewski
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
Project's value:
396 800.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 127 times