Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich - Project - MOST Wiedzy

Search

Opracowanie metody doboru konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich

Celem projektu jest stworzenie bazy wiedzy, na podstawie której inwestor będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą najlepszego typu konstrukcji wsporczej morskiej farmy wiatrowej dla konkretnej lokalizacji na polskich obszarach morskich. W ramach projektu przewidziano badania dotyczące dna, prądów, falowania i zasobów biologicznych, które pozwolą na dobór optymalnego typu konstrukcji wsporczej oraz metody jej instalacji. Ponadto, zostaną opracowane kryteria doboru konstrukcji wsporczej w zależności od uwarunkowań geotechnicznych, głębokościowych oraz lokalnych warunków ekosystemu, a także kryteriów wyboru konstrukcji ze względu na wzajemne oddziaływanie falowania i prądów morskich. Wypracowane metody doboru konstrukcji wsporczej w zależności od warunków panujących w danej lokalizacji w obrębie polskich obszarów morskich oraz przeprowadzone analizy w zakresie koniecznych technik instalacji różnych typów konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej zostaną udostępnione inwestorom zainteresowanym budowaniem morskich farm wiatrowych.

Details

Project's funding:
Program Badań Stosowanych
Agreement:
PBS1/A6/8/2012 PBS1/A6/8/2012 z dnia 2012-12-04
Realisation period:
2012-11-01 - 2015-12-31
Project manager:
dr inż. Paweł Dymarski
Realised in:
Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology
External institutions
participating in project:
  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN (Poland)
  • BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWA MORSKIEGO S.A. (Poland)
  • Instytut Morskiej w Gdańsku (Poland)
  • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Poland)
Project's value:
4 943 504.00
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times