Reviving Baltic Resilience - Project - Bridge of Knowledge

Search

Reviving Baltic Resilience

Morze Bałtyckie stoi przed ogromnym wyzwaniem z powodu zbyt dużej zawartości fosforu, azotu i innych zanieczyszczeń (będą jednym z najbardziej ruchliwych obszarów morskich na świecie). Obecne zagrożenie zmniejszającej się bioróżnorodności i postępującej eutrofizacji je prawdopodobnie największym wyzwanie dla regionu z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednocześnie Region Morza Bałtyckiego jest jednym z najbardziej innowacyjnych miejsc na świecie jeśli chodzi o zielone technologie. Korzystając z tego interregionalnego potencjału, celem projektu jest rozwiązanie problemów w ramach projektu Przywrócenie Żywotności Bałtyku. Wykorzystując doświadczenie z poprzednich projektów europejskich jak również uzupełnione dane i zdobytą wiedzę, staramy się zwracać uwagę na proaktywne metody i technologie zapobiegające zwiększaniu się ilości nutrientów i odpadów w Morzu Bałtyckim. Bycie proaktywnym i skupionym na prewencji jest kluczowe jeżeli chcemy ożywić nasz największy regionalny atut - Morze Bałtyckie. Powodem, dla którego staramy się o "seed financing" jest przede wszystkim możliwość zbudowania solidnego i różnorodnego partnerstwa, które uważamy za jeden z najważniejszych czynników sukcesu w projektach Interreg. Jest to sprawą najwyższej wagi, umożliwiającą tworzenie najbardziej korzystnych działań w celu rozwiązania wymienionych problemów środowiskowych. Ponieważ uczelnia wyższa nie posiada finansowania umożliwiającego prowadzenie tego typu działań, uważamy że "seed financing" jest jedynym dostępnym narzędziem umożliwiającym prowadzenie tego międzynarodowego przedsięwzięcia.

Details

Project's acronym:
n/d
Financial Program Name:
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Organization:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Klaipeda University (Lithuania)
  • Municipality of Båstad (Sweden)
  • Linnaeus University (Sweden)
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 70 times