Shear stress connected with the fluid flow as an important parameter influencing the adhesion, invasion and tissue tropism of the uropathogenic E. coli polyadhesins to the host cells. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Shear stress connected with the fluid flow as an important parameter influencing the adhesion, invasion and tissue tropism of the uropathogenic E. coli polyadhesins to the host cells.

Proponowany innowacyjny projekt ma znaczenie poznawcze w odniesieniu do aspektów biologii molekularnej oraz medycyny. Badania pozwolą na uzyskanie nowej wiedzy dotyczące patogenezy infekcji dróg moczowych, wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli, produkujących na swojej powierzchni homopolimeryczne struktury fimbrii Dr oraz afimbiralne otoczki Afa- III. Szczepy E. coli odpowiedzialne są za 80% infekcji dróg moczowych zarówno u ludzi z defektami anatomicznymi w tych rejonach, jak i u ludzi zdrowych. Polimeryczne struktury adhezyjne umożliwiają specyficzne przyłączenie komórki bakteryjnej do receptorów gospodarza zlokalizowanych w nabłonku dróg moczowych oraz zapobiegają wypłukaniu pod wpływem siły hydrodynamicznej podczas oddawania moczu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą ustalić do jakiego stopnia zmiana w stresie ścinającym powstającym podczas przepływu płynów wpływa na adhezję oraz zdolność bakterii do inwazji komórek nabłonkowych gospodarza. Badania zostaną przeprowadzone na bazie modelu CHO/DAF+ oraz ludzkich linii komórkowych pęcherza oraz nerki, przez co zachowane zostaną naturalne warunki, w jakich następuje infekcja oraz kolonizacja wyżej wymienionych szczepów E. coli. Uzyskane wyniki zostaną porównane z jedynym modelem opisanym eksperymentalnie w literaturze - szczepem E. coli fim+, kodującym heteropolimeryczne, monoadhezyjne pilie typu 1. Eksperymenty zakładają wykorzystanie do badania wpływu stresu ścinającego na adhezję specjalnych komór przepływowych w połączeniu z pompą strzykawkową, pozwalającą na wytworzenie powtarzalnych pod względem parametrów przepływów laminarnych. Oddziaływania komórek bakterii z komórkami gospodarza obserwowane będą za pomocą odwróconego mikroskopu fazowego. W projekcie zakładany jest zakup wyżej wymienionych komór oraz pompy, a także rozbudowa posiadanego przez Katedrę Mikrobiologii odwróconego mikroskopu Olympus CKX41.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2014/13/B/NZ6/00257 z dnia 2015-02-09
Realisation period:
2015-02-09 - 2018-02-08
Project manager:
dr hab. inż. Rafał Piątek
Realised in:
Department of Microbiology
Project's value:
622 200.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 1

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

seen 427 times