Szkoła Orłów na PG - Project - Bridge of Knowledge

Search

Szkoła Orłów na PG

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie na stypendia (w wysokości 1370,70 zł miesięcznie) i wsparcie dla wybitnych studentów w ramach projektu „Szkoła Orłów”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku, wyłonionym na podstawie olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszym studentom kolejnych lat studiów pierwszego stopnia umożliwiamy indywidualną ścieżkę kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Istotne jest, aby wybitni studenci objęci wsparciem w „Szkole Orłów” utrzymywali w trakcie studiów wysoką średnią ocen (minimum 4,5 średnią ważoną ocen z pierwszego roku studiów), a po drugim roku studiów rozpoczęli – pod opieką swojego tutora – realizację projektu badawczo-dydaktycznego. Udział studenta w projekcie powinien zakończyć się przygotowaniem publikacji mającej walor naukowy po trzecim roku studiów.

Details

Financial Program Name:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
mgr inż. Agnieszka Armatyńska
Realised in:
Education Section
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 96 times