VIII Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną - Project - Bridge of Knowledge

Search

VIII Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną

Koło Naukowe Studentów Fizyki przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej po raz ósmy organizuje Gdańskie Spotkania z Energią Odnawialną (GSEO). W trakcie imprezy przewiduje się przeprowadzenie wykładów, warsztatów, pokazów i innych zajęć dydaktycznych - o tematyce związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).

Details

Agreement:
z dnia 2013-09-12
Realisation period:
2013-09-12 - 2013-11-30
Project manager:
dr inż. Piotr Jerzy Grygiel
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
External institutions
participating in project:
  • Centrum Edukacji Dzieci i Młodziezy GPNT (Poland)
  • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (Poland)
  • IMP PAN (Poland)
Project's value:
55 744.00 PLN
Request type:
Different
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 133 times