Weź odpowiedzialność za środowisko - Project - Bridge of Knowledge

Search

Weź odpowiedzialność za środowisko

W ramach projektu przewidziane są wykłady, prelekcje, wystawy, projekcje filmów, wycieczki edukacyjne, warsztaty oraz organizacja koła młodych ekologów w XX LO w Gdańsku, z którym Politechnika Gdańska ma podpisaną umowę o współpracy. Wszystkie działania odbywać się będą w ramach Politechniki Otwartej, która funkcjonuje na uczelni 25 lat i ma doświadczenie w prowadzeniu podobnej działalności

Details

Financial Program Name:
WFOŚ
Organization:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
mgr Małgorzata Makowiecka
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times