Zaawansowane technologie pozyskiwania energii - zadanie: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy; odpadów rolniczych i innych - Project - MOST Wiedzy

Search

Zaawansowane technologie pozyskiwania energii - zadanie: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy; odpadów rolniczych i innych

Opracowanie i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy oraz odpadów przy wykorzystaniu metod zgazowania i pirolizy, konwersji biologicznej (w tym przy wykorzystaniu ogniw paliwowych). Opracowanie efektywnych sposobów produkcji paliw płynnych z biomasy lub odpadów pochodzenia rolniczego (odpadów biomasowych).

Details

Financial Program Name:
Strategic Program
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Agreement:
z dnia 2010-07-01
Realisation period:
2010-07-01 - 2015-05-31
Project manager:
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Realised in:
Faculty of Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 74 times