Search results for: ODZYSK CYJANKÓW - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ODZYSK CYJANKÓW

Filters

total: 2

clear all filters


Chosen catalog filters

 • Category

 • Year

clear Chosen catalog filters disabled

Search results for: ODZYSK CYJANKÓW

 • The recovery of cyanide from gold leach = Odzysk cyjanku w ługowaniu złota

  Publication

  - Year 2012

  W artykule omówiono nową technologię odzyskiwania lub degradacji cyjanków z wykorzystaniem reaktora z wirującymi płynami. Testy polowe i próby laboratoryjne wykazały, że ta technologia może znaleźć zastosowanie do odpędzania i ponownej absorpcji HCN z wody procesowej powstającej w kopalni złota.

 • Air-sparged hydrocyclone (ASH) technology for cyanide recovery

  Publication
  • J. Hupka
  • B. Dąbrowski
  • J. D. Miller
  • D. Halbe

  - Year 2005

  Przewoźną instalację wyposażoną w napowietrzane reaktory cyklonowe zbadano pod kątem przydatności w procesie ciągłego odpędzania i absorpcji HCN z kopalnianych wód procesowych. Zastosowanie reaktora cyklonowego pozwoliło na ponad 99% absorpcję HCN podczas jednego przejścia fazy gazowej przez reaktor. Natomiast uzyskana efektywność odpędzania HCN, zależna przede wszystkim od stałej Henry'ego, przekroczyła 40% dla jednego przejścia...