Search results for: skala mezo - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: skala mezo

Search results for: skala mezo

 • FE modelling of brittle materials at the meso-scale

  Publication

  Artykuł omawia obliczanie lokalizacji odkształceń w elementach betonowych poddanych rozciąganiu. Obliczenia wykonano dla betonu na poziomie mezo. Obliczenia wykonano przy zastosowaniu modelu zniszczeniowego z degradacją sztywności rozszerzonego o nielokalność.

 • Multi-scale modelling of concrete beams subjected to three-point bending

  Publication

  W artykule przedstawiono wyniki numeryczne MES dwuskalowego modelowania belek betonowych z nacięciem na poziomie skali makro i mezo. Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu modelu degradacji sztywności z nielokalnym osłabieniem. Beton został opisany na poziomie skali mezo jako stochastyczny materiał 3-składnikowy złożony z kruszywa, zaczynu cementowego oraz stref kontaktu. Natomiast na poziomie skali makro został opisany jako materiał...

 • Obliczenia MES zginanych belek betonowych na poziomie skali mezo

  W artykule przedstawiono wyniki numeryczne MES modelowanie belek betonowych z nacięciem w czasie zginania 3-punktowego na poziomie skali mezo. Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu modelu degradacji sztywności z nielokalnym osłabieniem. Beton został opisany na poziomie skali mezo jako stochastyczny materiał 3-składnikowy złożony z kruszywa, zaczynu cementowego oraz stref kontaktu. Zbadano wpływ rozkładu stochastycznego ziaren...

 • Modelling the effect of composition on the tensile properties of concrete

  Publication

  Rozdział omawia wyniki analizy mezoskopowej procesu pękania w betonie podczas zginania. Obliczenia wykonano na poziomie mezo wykorzystując model degradacji sztywności z nielokalnym osłabieniem. Zbadano wpływ właściwości kruszywa, stref przejściowych, nacięcia oraz długości charakterystycznej mikrostruktury na zachowanie sie betonu. Zaproponowano 2 metody określenia reprezentatywnego elementu objętościowego w betonie.